3-Aşağıdakilerden hangisi kültürün özellikleri arasında yer almaz?

A)Kültür, insanın başlangıçtan bugüne zihni ve emeğiyle ortaya koyduğu bilgi ve etkinlik birikimini konu alır.

B)Gündelik yaşayışı düzenleyen kurum ve kuruluşlar da kültür alanına girer.

C)Kültür bir anda oluşmaz, zaman içinde oluşur.

D)Kültür başka bir ulusun kültürüyle desteklendiğinde kalıcı olur. E)Kültürün gelecek nesillere aktarılması ”dil” ögesiyle olur.

1

Cevaplar

2013-01-17T20:57:50+02:00

 B.....................................................................................................................................................................

 

0