Cevaplar

2013-01-17T20:59:29+02:00

Can Yücel, bütün şiirlerinde serbest şiir akımına bağlı kalmıştır. Genellikle sert ve alaycı bir üslûp kullanmıştır. Kâfiye, redif ve hece ölçüsünü dikkâte almamıştır. 

 

Necip Fâzıl Kısakürek, geleneğe bağlı kalarak -ekseriyetle- hece ölçüsü kullanmış, çoğu şiiri yalın ve duru bir Türkçeyle yazılmıştır. 

 

Fikirsel olarak da çok büyük farkları vardır. Can Yücel sol görüşlü bir şairdir. Necip Fâzıl ise İslamcı, muhafazakâr bir şairdir. İkisi de şiirlerinin pek çoğunda siyasi olaylara işaret etmiş, fikirlerini beyân etmişlerdir. 

1 5 1