Cevaplar

2013-01-17T21:26:31+02:00
Eskişehir - Kütahya Savaşları İndir

•Yunanlılar II.İnönü Savaşı'ndan sonra, Türk ordusunu yenmek için daha fazla asker ve silaha ihtiyaçları olduğunu anladılar.

• Bu yüzden gerekli hazırlıklarını yaptılar.

•Türk ordusunun kendisini toparlamasına fırsat vermeden saldırdılar.

• Eskişehir-Kütahya  Savaşları sonunda Türk ordusu Milli Mücadelede ilk ve son yenilgisini aldı.

Sonuçları :

•Afyon, Eskişehir-Kütahya  Yunanlıların eline geçti.

•Türk ordusu daha fazla kayıp vermemek için Sakarya Nehri'nin doğusuna çekildi.

•Düzenli ordunun varlığı tartışılmaya başlandı. Kuva-yi Milliye'nin yeniden kurulmasını isteyenler oldu.

•TBMM'nin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması tartışılmaya başladı.

•Mustafa Kemal Paşaya Başkomutanlık yetkisi verildi. Üç aylık bir süre için meclisin bütün yetkileri Mustafa Kemal'de toplandı.

 

Başkomutanlığın Sonuçları :

•Başkomutanlık görevi ile, Mustafa Kemal meclise ait yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendinde toplamış oldu.

•Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi öncesi bıraktığı askerlik görevine yeniden döndü.

Sakarya Meydan Savaşı

Savaşa Hazırlık :

•Sakarya Meydan Savaşı için yapılan en önemli hazırlık ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için halktan yardım istenmesidir.

•Bu amaçla “Tekalif-i Milliye” (Milli Yükümlülük Emirleri) yayımlanarak halkın orduya giyecek, yiyecek, ulaşım ve silah bakımından destek olması sağlandı.

Savaş :

•Ankara'yı işgal etmek isteyen Yunanlılar yeni bir saldırı başlattılar.

•Yapılan Sakarya Savaşı yüz kilometrelik bir cephe üzerinde 22 gün 22 gece sürdü. Mustafa Kemal,Sakarya savaşı'nda dünya savaş tarihine geçen meşhur” “Hattı müdafaa yoktur,sathı müdafaa vardır.

•Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça bırakılamaz.

•Büyük küçük her birlik, ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe kurarak çarpışmayı sürdürür.

•Yanlarındaki birliklerin çekilmek zorunda olduğunu gören birlikler onlara bağlı olamaz. Bulundukları yerde sonuna kadar karşı koyacaklardır.” emrini verdi.

• Mustafa Kemal bu taktikle dünya savaş tarihin de büyük yenilik yapmış, çizgiye bağlı cephe kavramı sona ermiştir.

•Türk ordusunun kahramanca direnişi karşısında Yunanlılar ye

2 3 2