Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-07T13:47:10+03:00

Karbonhidratları basit şeker sayılarına göre;
•    Monosakkaritler
•    Disakkaritler
•    Polisakkaritler olarak 3 grupta sınıflandırabilir…

1 5 1
2012-10-07T13:47:22+03:00

Karbonhidratlar karbon, oksijen, hidrojen atomlarından oluşmuştur.  Karbonhidratların 3 ayrı sınıflandırılma şekli vardır. Ancak, bunlardan en çok bilinen bu kullanılan basit şeker sayılarına göre olan sınıflandırmadır.

Karbonhidratları basit şeker sayılarına göre;
•    Monosakkaritler
•    Disakkaritler
•    Polisakkaritler olarak 3 grupta sınıflandırabilir…

Monosakkaritler:    Karbonhidratların en basit yapı taşıdır. Tek şeker melokülü içerir. Mono; bir, tek anlamına gelmektedir. En önemlisi glikozdur. Glikoz, kanda dolaşan karbonhidrat şeklidir. Açlık durumunda kandaki normal düzeyi 70-100 md/dl`dir.

Disakkaritler:    İki monosakkaridin birbirine bağlanmasıyla oluşmuştur. Disakkaritlerin en önemlileri, sütte bulunan laktoz, şeker pancarı ve şeker kamışından elde edilen sakaroz, tahıl ve kuru baklagillerin yapısında bulunan maltozdur.

Polisakkaritler:    Bunlar kompleks karbonhidratlardır. Bileşiminden birçok monosakkarit bulundururlar. Polisakkaritler, depo polisakkaritler ve yapısal polisakkaritler olmak üzere 2 ye ayrılırlar.

1 5 1