Cevaplar

2013-01-17T21:48:37+02:00


AÇININ KÖŞESİ bu ışınlara ise AÇININ KOLLARI
denir. İÇ B**GE
Açılar üç şekilde okunur; 

1)Işınların nokta adları alınarak:
(ABC)açısı=(CBA)açısı

2)Sadece başlangıç noktası alınarak:
(B)açısı şeklinde.

Bir açı bulunduğu bölgeyi üç bölgeye ayırır;

1.Açının Kendisi
2.Açının Dış Bölgesi
3.Açının İç Bölgesi

Açı ölçüsü DERECEDİR. Açıların ölçüsünü bulmak için AÇI **ÇER veya İLETKİ kullanılır.

B)Özel Açılar

1)Dar Açı:**çüsü 0º `den büyük ve 90º`den küçük açılara DAR AÇI denir.

2)Dik Açı:**çüsü 90º olan açıya DİK AÇI denir.

3)Geniş Açı:**çüsü 90º`den büyük 180º`den küçük olan açıya GENİŞ AÇI demir.

4)Doğru Açı:**çüsü 180º olan açıya DOĞRU AÇI denir.

5)Tam Açı:**çüsü 360º olan açıya TAM AÇI denir.

6)Tümler Açı:İki açının ölçüleri toplamı 90º olan açıya TÜMLER AÇI denir.

7)Bütünler Açı:İki açının ölçüleri toplamı 180º ise bu açılara BÜTÜNLER AÇI denir. 

8)Bir Noktada Kesişen İki Doğrunun Oluşturduğu Açılar:

a)Komşu Açılar:Başlangıç noktaları aynı iki veya daha fazla açıya KOMŞU AÇILAR denir.

b)Komşu Tümler Açılar: Başlangıç noktaları aynı ölçüleri toplamı 90º olan iki farklı açıya KOMŞU TÜMLER AÇILAR denir.
c)Komşu Bütünler Açılar:Başlangıç noktaları aynı ölçüleri toplamı 180º olan açıya KOMŞU BÜTÜNLER AÇILAR denir.

d)Ters Açılar:Köşeleri ortak ve kenarları birbirine zıt ışınları olan iki açıya TERS AÇI denir. Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir.

9)Paralel İki Doğrunun Bir Kesenle Yaptığı Açılar

a)Yöndeş Açılar:Şekildeki A ve F D ve G E ve C B ve H gibi
konumlanan açılara YÖNDEŞ AÇILAR denir. Yöndeş açılar C A
birbirine eşittir. D B
E F
b)Ters Açılar:Köşeleri ortak ve kenarları birbirine zıt ışınları G H 
olan iki açıya TERS AÇI denir. Ters açıların ölçüleri birbirine 
eşittir.

c)Dış Ters Açılar:Şekildeki G ve A H ve C açıları gibi konumlanan açılara DIŞ TERS AÇILAR denir. Dış ters açıların ölçüleri birbirine eşittir.

d)İç Ters Açılar:Şekildeki B ve E D ve F açıları gibi konumlanan açılara İÇ TERS AÇILAR denir.

e)Karşı Konumlu Açılar:Şekildeki B ve FE ve D açıları gibi konumlanan açılara KARŞI KONUMLU AÇILAR denir. Karşı konumlu açıların toplamı 180º`dir.

C)Açı Ortay
Bir açının kollarından eşit uzaklıkta bulunan noktaların belirttiği şekle AÇI ORTAY denir. Açı ortay açıyı iki eş açıya ayırır. Açı ortay üzerindeki her nokta açının kollarından eşit uzaklıktadır. 

ÜÇGENLER

A)Üçgen

Bir doğru üzerinde olmayan (doğrusal olmayan) ABC gibi üç noktanın birleşiminden oluşan kapalı şekle ÜÇGEN denir.

(ABC Üçgeni)=[AB]U[AC]U[CB] DIŞ
B**GE
Bir üçgen noktalar kümesidir ve içinde bulunduğu İÇ 
düzlemi üç ayrı noktalar kümesine ayırır. Bunlar; B**GE

a)Üçgenin İçinde Kalan Noktalar Kümesi
b)Üçgenin Kendisi
c)Üçgenin Dışında Kalan Noktalar Kümesi

B)Bir Üçgenin Temel Elemanları

1 5 1
2013-01-17T21:49:45+02:00

Açılar..Soru Anlatımlı 
A)Açı

Aynı doğru üzerinde olmayan başlangıç noktaları ortak olan iki ışının birleşim kümesine AÇI denir. 2)Sadece başlangıç noktası alınarak:
(B)açısı şeklinde.

Bir açı bulunduğu bölgeyi üç bölgeye ayırır;

1.Açının Kendisi
2.Açının Dış Bölgesi
3.Açının İç Bölgesi

Açı ölçüsü DERECEDİR. Açıların ölçüsünü bulmak için AÇI **ÇER veya İLETKİ kullanılır.

B)Özel Açılar

1)Dar Açı:**çüsü 0º `den büyük ve 90º`den küçük açılara DAR AÇI denir.

2)Dik Açı:**çüsü 90º olan açıya DİK AÇI denir.

3)Geniş Açı:**çüsü 90º`den büyük 180º`den küçük olan açıya GENİŞ AÇI demir.

4)Doğru Açı:**çüsü 180º olan açıya DOĞRU AÇI denir.a)Komşu Açılar:Başlangıç noktaları aynı iki veya daha fazla açıya KOMŞU AÇILAR denir.

b)Komşu Tümler Açılar: Başlangıç noktaları aynı ölçüleri toplamı 90º olan iki farklı açıya KOMŞU TÜMLER AÇILAR denir.
c)Komşu Bütünler Açılar:Başlangıç noktaları aynı ölçüleri toplamı 180º olan açıya KOMŞU BÜTÜNLER AÇILAR denir.

d)Ters Açılar:Köşeleri ortak ve kenarları birbirine zıt ışınları olan iki açıya TERS AÇI denir. Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir.

9)Paralel İki Doğrunun Bir Kesenle Yaptığı Açılar

a)Yöndeş Açılar:Şekildeki A ve F D ve G E ve C B ve H gibi
konumlanan açılara YÖNDEŞ AÇILAR denir. Yöndeş açılar C A
birbirine eşittir. D B
E F
b)Ters Açılar:Köşeleri ortak ve kenarları birbirine zıt ışınları G H 
olan iki açıya TERS AÇI denir. Ters açıların ölçüleri birbirine 
eşittir.

c)Dış Ters Açılar:Şekildeki G ve A H ve C açıları gibi konumlanan açılara DIŞ TERS AÇILAR denir. Dış ters açıların ölçüleri birbirine eşittir.


e)Karşı Konumlu Açılar:Şekildeki B ve FE ve D açıları gibi konumlanan açılara KARŞI KONUMLU AÇILAR denir. Karşı konumlu açıların toplamı 180º`dir.

C)Açı Ortay
Bir açının kollarından eşit uzaklıkta bulunan noktaların belirttiği şekle AÇI ORTAY denir. Açı ortay açıyı iki eş açıya ayırır. Açı ortay üzerindeki her nokta açının kollarından eşit uzaklıktadır. 

ÜÇGENLER

A)Üçgen

Bir doğru üzerinde olmayan (doğrusal olmayan) ABC gibi üç noktanın birleşiminden oluşan kapalı şekle ÜÇGEN denir.

(ABC Üçgeni)=[AB]U[AC]U[CB] DIŞ
B**GE
Bir üçgen noktalar kümesidir ve içinde bulunduğu İÇ 
düzlemi üç ayrı noktalar kümesine ayırır. Bunlar; B**GE

a)Üçgenin İçinde Kalan Noktalar Kümesi
b)Üçgenin Kendisi
c)Üçgenin Dışında Kalan Noktalar Kümesi

B)Bir Üçgenin Temel Elemanları

1.Üçgenin Kenarları:[BC][AC}[AB] doğru parçalarına “Üçgenin Kenarları” denir. Kenar uzunlukları karşılarındaki açıların kenarlarıyla adlandırılırlar. 

2.Üçgenin İç Açıları:Üçgenin iki kenarının oluşturduğu her bir açı “Üçgenin İç Açısı” olarak adlandırılır. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180º`dir.

3.Üçgenin Dış Açıları:Üçgenin iç açılarının komşu bütünleri olan açılara “Üçgenin Dış Açıları” denir. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının topl***** eşittir. Bir üçgenin iç açısıyla dış açısının toplamı 180º`dir. Bir üçgenin dış açıları toplamı ise 360º`dir.

C)Bir Üçgenin Yardımcı Elemanları 

1.Üçgenin Yüksekliği:Üçgenin bir köşesinden karşı tarafa indirilen köşe ile kenar arasında aklan doğru parçasına “Üçgenin Yüksekliği” denir.”H” ile gösterilir.

2.Üçgenin Kenar Ortayları:Üçgenin bir köşe ile bu köşenin karşısındaki kenarın orta noktasını birleştiren doğru parçasına “Üçgenin Kenar Ortayı” denir. “V” ile gösterilir.

3.Üçgenin Açı Ortayı:Üçgenin açılarını iki eş açıya bölen doğrularınköşe ile kenar arasında kalan doğru parçasına “ÜÇGENİN AÇI ORTAYI” denir. ” N” ile gösterilir.

D)Üçgenin Kenarları Arasındaki Bağlantılar

Bir üçgende iki kenarın uzunlukları toplamı üçüncü kenar uzunluğundan büyük; iki kenar uzunluğunun farkı üçüncü kenarı uzunluğunda küçüktür.


E)Üçgenin Açıları Arasındaki Bağlantılar
Bir üçgende bir köşedeki iç açı ile diş açının toplamı 180º`dir.


F)Üçgenin Kenar Uzunluklar ve Açıları Arasındaki Bağlantılar
Bir üçgende ölçüsü büyük olan kenar karşısında büyük açı küçük olan kenar karşısında küçük kenar vardır. 

G)Üçgenin Çeşitleri


b)İkiz Kenar Üçgen:Üçgenin kenarlarının iki tanesi eşit olan üçgene “İkiz Kenar Üçgen” denir. Bir ikizkenar üçgenin taban açıların ölçüleri birbirine eşittir. 

c)Eşkenar Üçgen:Üçgenin kenarlarının hepsi eşit olan üçgene “Eşkenar Üçgen” denir. Bir eşkenar üçgenin iç açıları 60 `dir.c)Dik Açılı Üçgen:Açılarından birisi dik açı olan üçgene “Dik Açılı Üçgen” denir.

H)Üçgenin Alanını ve Çevresini Bulma
Üçgenin çevresini bulabilmek için kenarlar toplanır.

Ç = a + b + c

Üçgenin alanını bulmak için yükseklikle kenar çarpılır ve ikiye bölünür.

h x a h x b h x c 
A= ------- = ------- = ------- 
2 2 2


İkizkenar Üçgen=2a+b 


0