Cevaplar

2013-01-17T21:48:52+02:00

Osmanlı Devlet'inde merkezden uzak ve tımar sisteminin uygulanmadığı eyaletlerin özel yönetime bağlı olduğu ve bu eyaletlerden alınan yıllık vergilerin adının “salyane” olduğu belirtilmektedir. Ayrıca Trablusgarp, Basra, Mısır, Bağdat, Tunus ve Cezayir’in özel yönetimli olan eyaletlerden olduklarına değinilmiştir.

0
2013-01-17T21:49:15+02:00

Trablusgarp, Basra, Mısır, Bağdat, Tunus ve Cezayir

0