Cevaplar

2013-01-17T23:00:39+02:00

5. Deniz yıldızında birey sayısında artışa neden olan yenilenme nasıl bir üreme çeşididir?
A) Eşeyli üreme
B) Eşeysiz üreme
C) Sporla üreme
D) Vegetatif üreme

 

6. Aşağıdaki olaylardan hangisi, mitoz ve mayoz bölünmede görülen ortak olaylardandır?
A) Kardeş kromatidlerin ayrılması
B) Homolog kromozomların bir araya gelmesi
C) Bölünme sonucu kromozom sayısının yarıya inmesi
D) Bölünmenin sadece 2n kromozomlu hücrelerde gerçekleşmesi

 8. I. Kertenkele kopan kuyruğunun onarması
II. Sıcak ve nemli ortamdaki kuru soğanın yeşermesi
III. Boyumuzun uzaması
Yukarıda verilen olaylardan hangisi ya da hangileri üremedir?
A) Yalnız II B) I ve II
C) I ve III D) I, II ve III

2.Eşey hücreleri ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A ) Yumurta spermden büyüktür. 
B ) Bütün spermler aynı kromozom yapısına sahiptir.
C ) Bir sperm yalnız bir yumurtayı dölleye bilir. 
D ) Erkeklerde testislerde, kadında yumurtalıkta üretilirler. 
 

7.Bir ailenin çocuklarının farklı yüz şekline sahip olmasını nasıl açıklayabiliriz?

A ) Mitozdaki kromozomların ayrılmasıyla 
B ) DNA'nın kendisini eşlemesiyle
C ) Mayoz bölünmmedeki krossing-over le 
D ) Mayoz 2'nin telofaz evresinde görülen olaylarla

0