Cevaplar

2013-01-18T19:05:10+02:00

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI

            1.METAL-AMETAL BİL. İSİMLENDİRİLMESİ

  METALİN ADI + AMETALİN ADI + ÜR
·            Ametal Oksijen ise oksit şeklinde isimlendirme yapılır. ·           A metal hidrojen ise hidrür, azot ise nitrür, kükürt ise sülfür diye okunur. Not:Farklı degerlik alabilen metal bileşikleri isimlendirilirken metalin o bileşikte aldığı değerlik belirtilmelidir.
   Ba+2 Br– ®BaBr2       ®Baryum bromür,                     Al+3 S-2        ®Al2S3    ® Aliminyum sülfür
   Na+1 O-2 ®Na2O       ®Sodyum oksit                          Fe+ 2 Cl–     ®FeCl2    ® Demir (II) klorür
   Fe+3 Cl-    ®FeCl3       ®Demir (III) klorür                    Fe+2 O-2       ®FeO    ® Demir (II) Oksit
   Pb+2 O-2 ®PbO        ®Kurşun (II) Oksit                      Mn+4 O-2       ®MnO2   ®Mangan(IV) oksit ÖRNEK: CaF2        : Kalsiyum Florür                                 NaCl        : Sodyum Klorür AlBr3       : Alüminyum Bromür                         MgI2        : Magnezyum İyodür NOT: Eğer anyon halojen değilse, isimlendirme diğer anyonların ismiyle biter. CaH2       : Kalsiyum Hidrür                                Ca2C        : Kalsiyum Karbür Ca3N2      :Kalsiyum Nitrür                                  Ca3P2          : Kalsiyum Fosfür CaO        : Kalsiyum Oksit                                   CaS         : Kalsiyum Sülfür Eğer metal değişik değerlik alabiliyorsa; METALİN ADI +METALİN YÜKÜ+ AMETALİN ADI + ÜR şeklinde isimlendirilir. CuCl        : Bakır –I-klorür                                   CuCl2      : Bakır –II-klorür FeO        emir –II-oksit                                   Fe2O3      emir –III-oksit 2.METAL-KÖK BİL. İSİMLENDİRİLMESİ METALİN ADI + KÖKÜN ADI ÖRNEK: CaSO4                     : Kalsiyum Sülfat                 NaNO3  : Sodyum Nitrat AlPO4                      : Alüminyum Fosfat             Mg(ClO3)2: Magnezyum Klorat CaCr2O7                        : Kalsiyum di Kromat           CaCO3       : Kalsiyum Karbonat FeSO4                    : Demir-II- Sülfat                   Fe2(SO4)3 : Demir-III- Sülfat 3. KÖK –KÖK BİL. İSİMLENDİRİLMESİ KÖKÜN ADI+ KÖKÜN ADI   ÖRNEK: NH4NO3 : Amonyum Nitrat                               (NH4)3 PO4 : Amonyum Fosfat (NH4)2SO4             : Amonyum Sülfat               NH4ClO3     : Amonyum klorat   4. KÖK - AMETAL BİL. İSİMLENDİRİLMESİ KÖKÜN ADI + AMETAL ADI   ÖRNEK: NH4Cl        : Amonyum Klorür                           NH4 )2S : Amonyum Sülfür (NH4)3N   : Amonyum Nitrür                              (NH4)3P    : Amonyum Fosfür

5. AMETAL -AMETAL BİL. İSİMLENDİRİLMESİ SAYI EKİ + ELEMENT ADI +    SAYI EKİ + ELEMENT ADI + ÜR ÖRNEK: NO            :Azot Monoksit                                   N2O         :Di Azot Monoksit NO2             : Azot Di Oksit                                    N2O4           : Di Azot Tetra Oksit N2O5           : Di Azot Penta Oksit                          OF2              Oksijen Di Florür: SF6              : Kükürt Hekza Florür                          ClF7              : Klor Hepta Florür

 

1: Mono    2:Di     3:Tiri     4:Tetra       5:Penta    6:Hekza    7:Hepta    8:Okta    9: Nona    10:Deka

 

  6.HİFDRATLI BİLEŞİKLERİN İSİMLENDİRİLMESİ: BİLEŞİĞİN ADI+ RAKAM+HİDRAT ÖRNEK: Na2CO3 X 10 H2O : Sodyum karbonat deka hidrat MgSO4 X 7 H2O     : Magnezyum sülfat hapta hidrat CuSO4 X 4 H2O      : Bakır sülfat tetra hidrat 6.ÖZEL ADLANDIRMA: Bazı bileşikler özel olarak adlandırılır. ÖRNEK:H2O         : Su         NH3         : Amonyak            NaCl        : Yemek tuzu        CH4:Metan                                H2SO4     : Sülfirik asit CaCO3     : Kireç taşı             CaO: Sönmemiş kireç teşşekür edersen sevinirim
4 4 4
2013-01-18T19:18:22+02:00

nası bişi istednnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

0