Cevaplar

2013-01-18T09:44:06+02:00

1.Nüfusun sayısı, 
2.Artış hızı, 
3.Kır – kent nüfus özelliği, 
4.Yaş gruplarına göre dağılım, 
5.Cinsiyet durumuna göre dağılım, 
6.Nüfusun eğitim durumu, 
7.Nüfus hareketleri (İç ve dış göçler), 
8.Aktif nüfus özelliği,( Üretici- tüketici nüfus) 
9.Nüfusun meslek gruplarına dağılımı yani sosyo ekonomik yapısı öğrenilir

0
2013-01-18T09:44:12+02:00

 

Toplam nüfus, nüfusun yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılımı, okur yazar oranı, eğitilmiş nüfus durumu, işsiz sayısı, çalışan nüfusun iş kollarına göre dağılımı, köy ve kent nüfus sayıları belirlenir
0