Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-18T09:56:27+02:00

İşini görür sanırım...

1 Gelişmiş ülkelerde, nüfusun büyük bölümü sanayi sektöründe ve hizmet sektöründe çalışır
2 Tarımda çalışan nüfus ortalama olarak % 2 - % 5 oranındadır Tarımsal üretim fazladır
3 Eğitim, sağlık, altyapı, barınma hizmetleri oldukça gelişmiştir
4 Kent nüfus oranı % 95 civarındayken, kır nüfusu % 5 civarındadır
5 Ülke içi nüfus hareketleri, yani iç göç çok düşük oranlardadır 
6 Dış göç alımı, ülke dışına göç verme oranından çok daha fazladır 
7 Gelişmiş ülkelerin nüfus piramidi çan eğrisine benzer
8 Doğum oranları düşük, bebek ve çocuk ölümü çok azdır Ortalama yaşam süresi fazladır 
9 Doğal nüfus artış hızı düşüktür
10 Zengin ülkelerdir
11 Nüfusun yaşlanması söz konusudur
12 Toplam nüfusunun önemli bir bölümünü orta yaş ve yaşlı nüfus grubu oluşturur
13 Gelişmiş ülkelerin nüfus piramidinde 80’li, 90’lı yaş grupları önemli bir yer tutar
14 Gelişmiş bir ülkede piramidin tabanı ile önceki dönemler arasında pek bir değişim yoktur Ülkenin özel şartlarına göre, doğumlarda önemsiz miktarlarda artış yada azalış görülebilir (Belçika, 2000)
15 Doğum oranları düşük, bebek ve çocuk ölümü çok azdır 
16 Ortalama yaşam süresi fazladır 
17 Nüfusun doğal artış hızı düşüktür 
18 Toplam nüfusunun önemli bir bölümünü orta yaş ve yaşlı nüfus grubu oluşturur 
19 Gelişmiş bir ülkede piramidin yaşlı nüfusu gösteren üst kısımları geniş sayılabilecek bir biçimdedir 
20 Gelişmiş ülkelerin nüfus piramidi çan eğrisine benzer
 

2 3 2