Cevaplar

2013-01-18T13:13:13+02:00
  DERS İ  N ADI: MATEMAT İ II MAT II (06)ÜN İ TE: BEL İ RL İ   İ  NTEGRALLER  İ  N UYGULAMALARI 2. HAC İ M HESABI GEREKL İ ÖN B İ LG İ LER  1. E ğ ri Çizimleri2.   İ ntegral formülleri KONU ANLATIMI2. HAC İ M HESABIa) Disk Yöntemi a x =  x   b x =   )(  x f  y =   )(  x f  y = e ğ risi, , do ğ rular  ı ve a x = b x = − Ox ekseni ile s ı n ı rlanan bölge, eksenietraf  ı nda döndürüldü ğ ünde meydana gelen dönel cismin hacmi Ox [ ] ∫  = ba dx x f  2 )( π    integrali ile hesaplan ı r.a  x )(  x f    [ ] ∫  = ba dx x f  2 )( π      b     
0