Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-18T20:11:49+02:00

hacı bektaş şenlikleri

 

Zengin Anadolu kültürünün tanıtılması ve yaşatılmasına katkı sağlamak amacıyla yurdumuz genelinde hemen her ilde ve birçok ilçe ve hatta bazı köylerimizde kutlanagelen gelenekselleşmiş şenlikler vardır. Aynı zamanda bu amaca hizmet etmek amacıyla ulusal ve uluslararası festivaller düzenlenmektedir.

Geleneksel kültürümüzün temsil edildiği şenlikler toplumda birlik ve beraberlik ruhunun arttırılması ve kaynaşmanın sağlanması amacı dışında yapıldığı yerleşim biriminin kültür zenginliğini de tanıtmayı amaçlar. 

Yetiştirilen bir ürünün tanıtımını amaçlayan ve ekonomik kaygılar taşıyan (Malatya Kayısı Festivali Eşme Kilim Festivali Aksu Kiraz Festivali vb.) festivaller yanında tamamen kültürü tanıtmaya yönelik şenlikler de (Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma ve Kültür Sanat Etkinlikleri Abdal Musa Şenlikleri Kadırga Şenliği vb) Anadolu'da geniş ölçüde yaygınlık gösterir. 

Yıllardır uygulanarak gelenekselleşen festival ve şenliklerin toplumsal yaşama olan diğer katkısı da insanların bir araya gelerek eğlence ortamlarının oluşmasını sağlamaktır. Örneğin Karadeniz yöresinde 16 - 18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen "Şavşat Sahra Pancarı Şenliği" yörede özellikle kadınların katılımıyla gerçekleştirilen en görkemli eğlencelerden biridir. 

Festivallerin önemli bir bölümü bu günler içerisinde düzenlenen yarışmalar oluşturmaktadır. Yarışmalarda en iyi ürünü yetiştirip ödülü almak için yıl boyunca çalışan insanlar yöre ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Festivallerin temel amaçlarından biri tanıtılmak istenen üründe en üst düzeyde kalite sağlamaktır gerçekleştirilen yarışmalarda da bu amaçlanır. 

Şanlikler ise kültürün tanıtılmasına yönelik ekonomik amaçlar gözetmeyen toplumsal faaliyetler olmakla beraber zaman içerisinde bu niteliğinden uzaklaşarak kültür turizminin bir parçasına dönüştüğü de görülmektedir. 

Şenlik ve festivallerdeki ortak nokta ise toplumda ortak hareket etme bilincini geliştirilerek hem düşüncede hem de fiiliyatta birlikteliği sağlamaktadır.

 

 

 

1 1 1
2013-01-18T20:12:16+02:00

hacı bektaş şenlikleri

 

Zengin Anadolu kültürünün tanıtılması ve yaşatılmasına katkı sağlamak amacıyla yurdumuz genelinde hemen her ilde ve birçok ilçe ve hatta bazı köylerimizde kutlanagelen gelenekselleşmiş şenlikler vardır. Aynı zamanda bu amaca hizmet etmek amacıyla ulusal ve uluslararası festivaller düzenlenmektedir.

Geleneksel kültürümüzün temsil edildiği şenlikler toplumda birlik ve beraberlik ruhunun arttırılması ve kaynaşmanın sağlanması amacı dışında yapıldığı yerleşim biriminin kültür zenginliğini de tanıtmayı amaçlar. 

Yetiştirilen bir ürünün tanıtımını amaçlayan ve ekonomik kaygılar taşıyan (Malatya Kayısı Festivali Eşme Kilim Festivali Aksu Kiraz Festivali vb.) festivaller yanında tamamen kültürü tanıtmaya yönelik şenlikler de (Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma ve Kültür Sanat Etkinlikleri Abdal Musa Şenlikleri Kadırga Şenliği vb) Anadolu'da geniş ölçüde yaygınlık gösterir. 

Yıllardır uygulanarak gelenekselleşen festival ve şenliklerin toplumsal yaşama olan diğer katkısı da insanların bir araya gelerek eğlence ortamlarının oluşmasını sağlamaktır. Örneğin Karadeniz yöresinde 16 - 18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen "Şavşat Sahra Pancarı Şenliği" yörede özellikle kadınların katılımıyla gerçekleştirilen en görkemli eğlencelerden biridir. 

Festivallerin önemli bir bölümü bu günler içerisinde düzenlenen yarışmalar oluşturmaktadır. Yarışmalarda en iyi ürünü yetiştirip ödülü almak için yıl boyunca çalışan insanlar yöre ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Festivallerin temel amaçlarından biri tanıtılmak istenen üründe en üst düzeyde kalite sağlamaktır gerçekleştirilen yarışmalarda da bu amaçlanır. 

Şanlikler ise kültürün tanıtılmasına yönelik ekonomik amaçlar gözetmeyen toplumsal faaliyetler olmakla beraber zaman içerisinde bu niteliğinden uzaklaşarak kültür turizminin bir parçasına dönüştüğü de görülmektedir. 

Şenlik ve festivallerdeki ortak nokta ise toplumda ortak hareket etme bilincini geliştirilerek hem düşüncede hem de fiiliyatta birlikteliği sağlamaktadır.

0