Cevaplar

2013-01-18T20:42:38+02:00
denge politikası 

 


osmanlı devletinin zamanında ayakta biraz daha durabilmek için güçlü devletlere yanaşmasına verilen ad.    osmanlı'dan kalma ve günümüzde de izlediğimiz politikadır..
  osmanlı diplomasisinin 18 yüzyılın sonundan 1. dünya savaşı na kadar başarıyla izlediği politikadır. politikanın özü uluslararası ortamdaki denge ve dengesizlikleri lehte kullanarak elde edilebilecek azami faydayı sağlamak ya da uğranılabilecek minimum zararla karşılaşmaktır. osmanlı imparatorluğu ilk olarak ruslara karşı fransa ve ingiltere ye dayanmış, fakat mısır bunalımı gibi özel olaylarda fransa ve ingiltere ye karşı rusya nın desteğini almayı bilmiştir. 19 yüzyılın ortalarından itibaren ise osman topraklarında yayılmacı hevesleri olmayanalmanya osmanlı nın desteğini aldığı avrupa gücü olmuştur.
  turk tarihinde osmanlı cokus donemi padisahi ikinci abdulhamid in basariyla yaptigi politika. buyuk devletlerin zaaflarini bilerek kozunu ona gore oynamis, onemli basarilar elde etmistir.
  osmanlının birebir savaşlardan ziyade masa başında zafer kazanmayı hedeflediği politikasıdır. amaç toprak bütünlüğünü korumaktır, yeni topraklar elde etmek değil.   nabza göre şerbet politikasıdır..
  hasta adamın ömrünü 100 yıl daha uzatan politika.   osmanlı devletinin ayakta kalabilmek için son 150 yılında uyguladığı politikadır. açıkçası "işin kime düşerse ona yalakalık yap" politikasıdır. rusya osmanlı devletine saldırınca, osmanlı topraklarında gözü olan ingiltereyi yardıma çağır, ingiltere saldırdığında ise fransa ve rusya'yı... o zamanki devlet adamlarının basiretsiz, akılcılıktan ve ilericilikten uzak bir yönetim göstermesinin sonucudur. osmanlı ve türk tarihi için utanç verici bir politikadır ve bir benzeri de son 20-25 yıldır uygulanmaktadır.

geçmişte,bu politikanın ve osmanlı devletinin iflas ettiği an 1.dünya savaşı olmuştur.bu politika şimdi de uygulanıyor ve uygulanmaya devam ederse olası bir 3. dünya savaşı da türkiye cumhuriyetinin sonu olabilir.
  olmaz olsun dedirten politikadır. ırak'a türk askeri göndermek demektir, amerika'nın bizi sömürmesi demektir.   osmanlı imparatorluğu 1699'dan sonra rusya'nın tehdidi ve baskısı altına girmeye başlamış ve buna 18.yy'ın başladından itibaren balkanlarda avusturya da eklenmişti. bunun bir sonucu olarak da, 18yy içinde, bir kaç defa bu devletlerle savaşmak zorunda kalmıştı. osmanlı devleti, avusturya ve rusya'ya karşı yaptığı bu savaşlarda, başka bir devlete dayanmak zorunluluğunu duymamış, bu savaşlarda çoğunlukla yenilmesine rağmen bu savaşları kendi gücü ile yürütebilmiştir. 19 yy'a gelindiğinde, bir yandan avrupa'daki güç dengesinin şartları ve unsurları büyük değişme geçirmiş, diğer yandan da osmanlı devleti zayıflamıştır. işte bu durum karşısında osmanlı devleti dışardan kendisine yönelen tehdit ve tehlikelere karşı, yanın büyük bir devleti almak suretiyle bir denge meydana getirerek varlığını korumaya çalışmıştır. buna denge politikası diyoruz. şunu da hemen ilave etmek gerekir ki, osmanlının bu denge politikası, 1920-1936 döneminde batılılara karşı sovyet rusya'ya, 1936-1945 devresinde faşist italya tehlikesine karşı ingiltere'ye,1945ten günümüze kadar sovyet tehlikesine karşı abd'ye dayanma şeklinde cumhuriyet devrinde de devam ettirilmiş ve bugüne kadar sürdürülmüştür.kaynak:inkılap tarihi ders notları
eminalp malkoç
  uygulandığı dönemler, ve ilişkiler şu şekilde ele alınabilir.
1: 1791-1878 arası: rus tehlikesine karşı ingiltere'ye dayanma.
2: 1888-1918 arası: rus ve ingiliz tehlikesine karşı almanya'ya dayanma.
3: 1920-1945 arası: batı'lılara karşı, sovyetler'e dayanma.
4: 1938-1945 arası: faşist italya tehlikesine karşı ingiltere'ye dayanma.
5: 1945 den günümüze kadar, sovyetler ve farklı tehlikelere karşı amerika'ya dayanma     türkiyenin ikinci dünya savaşı yıllarında izlediği söylenen politika. selim deringil isimli zatın da denge oyunu diye bir kitabı vardır hadiseyle ilgili..

 

osmanlı devleti'nin kendi topraklarını korumakta güçlük çektiği 18. yüzyılın sonlarında başlayan uygulamadır. bir büyük devletin tehdidine karşılık, başka bir büyük devletten destek alma politikasıdır. büyük devletlerin çıkar çatışmalarından yararlanılarak uygulanmıştır. günümüze kadar fransa, ingiltere, almanya, rusya ve abd ile denge politikası izlenmiştir.

 

eskiden beri sesimizin güçlü çıkmadığı dönemlerde izlediğimiz politikadır.

 

dibe vurma yolunda, bir tutunma politikasıdır.

 


.
0
2013-01-18T20:57:16+02:00

''Denge Siyaseti'' veya ''Denge Politikası'' olarak adlandırılan özellik , Osmanlı döneminde kullanılmış fakat siyasetin dışına çıkılarak kapitülasyonlar verilmeye başlanmıştır. Yakın Tarihte ise II.Dünya Savaşı döneminde ustaca uygulanmış olup , ülkemizin çıkarını güçlendirmiş bir politikadır. Fakat soğuk savaş döneminde NATO'ya girmemiz nedeniyle ''Denge Siyaseti'' politikası bozulmuş , ülkemiz Amerikanın yanında yer almaya başlamıştır ve halende bu devam ediyordur .

Peki , Nato'ya girmeseydik ve günümüze kadar Denge Siyaseti izlenseydi neler olurdu ?

Eğer günümüzdede uygulansaydı , şuan ki durumumuzdan çok farklı olurduk , ülkemiz gelişirdi ihracat artar , ithalat azalırdı . Çünkü her ülkeye eşit davranacağımız için ülkeler arasında anlaşmazlık çıkmazdı. Madde madde açıklamak gerekirse 

1. Menderes döneminde bulunan petrol rezervlerini çıkarmamız ve işlememiz Nato tarafından bir anlaşmayla engellenmişti . Sırf Nato'ya girebilmek için bu anlaşmayı imzalamıştık. 

2. Ülkemizde %72 oranında bulunan ve dünyada en çok ülkemizde bulunan ''Bor'' madenini çıkarabilir ve işleyebilirdik. Bu özellikte birtakım anlaşmalar sonucu engellenmiştir .

3. Denge siyaseti sayesinde Türkiye ile diğer ülkeler ile bir anlaşmazlık yaşanma olasılığı düşüyordu . Buda ülkemizi dış tehditten uzak bir hale getiriyordu .

Kısacası Denge siyaseti politikası , ülkemizin her alanda kalkınmasını sağlayacak ve belki de amerika ve israilden bile güçlü bir ülke olmamızı sağlayacaktı. Fakat geçmişte yapılan hatalar bunu engelledi .

0