Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-19T10:05:30+02:00

smanlı Devletinde Reayanın Devlete Karşı Yükümlülükleri
osmanlı devletinde reayanın devlete karşı sorumlulukları, reayanın osmanlı devletine karşı yükümlülükleri, reayanın devlete karşı görevleri, reayanın sorumlulukları

Osmanlı Devleti'nde yönetilenlere "reaya" denirdi. XIX. yüzyıldan sonra reaya, daha çok Müslüman olmayanlar için kullanılır*dı. Reaya ile askeri sınıfın farkı, reayanın vergi ödemesi, askerlerin ise vergi vermemesiydi.
Yönetilenler dini yönden de üçe ayrılmıştı: 

Müslümanlar: Müslümanlar yönetici olurlar, askerlik yaparlar ve öşür verirlerdi. Müslümanlar genellikle, tarım ve sanatla uğraşırlardı.

Hristiyanlar ve Museviler: Hristiyan ve Museviler askerlik yapmazlar, buna karşılık "Cizye" denilen vergiyi verirlerdi. Cizye yetişkin ve sağlıklı erkeklerden alınırdı. Genellikle ticaret ve tarım*la uğraşıyorlardı. Islahat Fermanı ile devlet memuru olma hakkını elde ettiler.

0
2013-01-19T10:07:59+02:00

Osmanlı Devletinde Reayanın Devlete Karşı Yükümlülükleri
osmanlı devletinde reayanın devlete karşı sorumlulukları, reayanın osmanlı devletine karşı yükümlülükleri, reayanın devlete karşı görevleri, reayanın sorumlulukları

Osmanlı Devleti'nde yönetilenlere "reaya" denirdi. XIX. yüzyıldan sonra reaya, daha çok Müslüman olmayanlar için kullanılır*dı. Reaya ile askeri sınıfın farkı, reayanın vergi ödemesi, askerlerin ise vergi vermemesiydi.
Yönetilenler dini yönden de üçe ayrılmıştı: 

Müslümanlar: Müslümanlar yönetici olurlar, askerlik yaparlar ve öşür verirlerdi. Müslümanlar genellikle, tarım ve sanatla uğraşırlardı.

Hristiyanlar ve Museviler: Hristiyan ve Museviler askerlik yapmazlar, buna karşılık "Cizye" denilen vergiyi verirlerdi. Cizye yetişkin ve sağlıklı erkeklerden alınırdı. Genellikle ticaret ve tarım*la uğraşıyorlardı. Islahat Fermanı ile devlet memuru olma hakkını elde ettiler.

0