Cevaplar

2013-01-19T11:00:20+02:00

Örnekler;

Ayşe is older than Selim.
(Ayşe Selimden daha yaşlıdır.)

Brown is darker than Yellow.
(Kahverengi sarıdan daha koyudur.)

Hasan is braver than Melih.
(Hasan Melih'ten daha cesurdur.)

Skirt is cheaper than pants.
(Etek pantolondan daha ucuzdur.)

Selçuk is taller than his sister.
(Selçuk, kızkardeşinden daha uzundur.)

This lorry is longer than car.
(Bu kamyon arabadan daha uzundur.)

İki Heceli Sıfatlar;
İki heceli sıfatlarda 3 tane sıfat üstünlük derecelerine göre -er ve -est ekini alır.Diğerleri ise yine üstünlük derecelerine göre more ve most takısını alırlar.

Özel durumu olan sıfatlar;
Adjective    Anlamı    Comperative    Anlamı    Superlative           Anlamı
Narrow    Dar        Narrower        Daha dar    The narrowest    En dar
Happy    Mutlu        Happier        Daha mutlu    The happiest       En mutlu
Simple    Basit        Simplier        Daha basit    The simpliest       En basit

Örnek;
This box is narrower than other box.
(Bu kutu diğer kutudan daha dar.)

My mum is happier than me.
(Annem benden daha mutlu.)

Fifth question is simplier than first question.
(Beşinci soru birinci sorudan daha basit.)

İkiden Fazla Heceli Sıfatlar;
İkiden fazla hecesi olan sıfatlar -er ve -est takısı yerine sırasıyla more ve most eklerini alırlar.

Adjective    Anlamı    Comperative    Anlamı          Superlative        Anlamı
Expensive    Pahalı    More expensive    Daha pahalı    the most expensive  En pahalı
Interested    İlgili    More interested    Daha ilgili          the most interested  En ilgili
Beautiful    Güzel    More beautiful    Daha güzel      the most beautiful    En güzel
İmportant    Önemli    More important    Daha önemli   the most important   En önemli
Intelligent    Akıllı    More intelligent    Daha akıllı    the most intelligent        En akıllı
Famous    Ünlü    More famous    Daha ünlü    the most famous        En ünlü

Örnekler;

My cat is more beautiful than yours.
(Benim kedim seninkinden daha güzel.)

This matter is more important than others.
(Bu konu diğerlerinden daha önemli.)

I am more intelligent than you.
(Ben senden daha akıllıyım.)

Michael Jackson is more famous than Hande Ataizi.
(Michael Jackson Hande Ataizi'nden daha ünlü.)

The house is more expensive than this house.
(O ev, bu evden daha pahalıdır.)


Yukarıda verilenleri sadece üstünlük derecelerine yani comperative'ye göre örneklendirdik.Acaba superlative halinde nasıl yazabiliriz..
Superlative halinde artık ikiden fazla nesne kıyaslanmış ve aralarında aynı özelliği taşıyan bir tanesi diğerlerine göre en üstün konumda
olduğu zaman superlative kullanılır.

Örnekler;

Funda is the most beautiful girl in our school.
(Funda okulumuzdaki en güzel kızdır, Funda okuldaki diğer kızlarla güzellik bakımından kıyaslanmış ve aralarındaki en güzel kız Funda olduğu görülmüştür.)

Naim Süleymanoğlu is the strongest sportman in Turkey.
(Naim Süleymanoğlu Türkiye'deki en güçlü sportmendir.)

Jeep is the most expensive car in other cars.
(Jeep diğer arabalar içinde en pahalı arabadır.)

Kerem is the tallest man in his family.
(Kerem ailesindeki en uzun kişidir.)

Gum is the cheapest thing in productions.
(Sakız ürünler içerisinde en ucuzudur.)

Atatürk is the bravest leader in the world.
(Atatürk dünyadaki en cesur liderdir.)

Kuralsız Karşılaştırma Sıfatları;
Yukarıda verilen iki heceli, tek heceli, ikiden fazla hecesi olan sıfatlar haricinde bir sıfat grubu daha vardır. Bunlar diğerlerine uygulanan kurallara uymazlar. Sıfata üstünlük dereceleri verildiği zaman
köklü bir değişiklik olur, takı almazlar.
Adjective    Anlamı    Comperative    Anlamı    Superlative    Anlamı
Good    İyi    Better        Daha iyi    Best        En iyi
Bad    Kötü    Worse        Daha kötü    Worst        En kötü
Far    Uzak    Farther        Daha uzak    Further        En uzak

Comperative Örnekler;            Superlative Örnekler;

She is better than you            I am the best teacher in İstanbul.
(O senden daha iyi.)            (Ben İstanbul'daki en iyi öğretmenim.)

The pencil is worse than other pencil.        Iğdır is the further city in Tukey
(Kalem diğer kalemlerden daha kötü.)        (Iğdır Türkiye'nin en uzak ilidir.)

Ankara is farther than Sakarya.        This glass is the worst glass in my kitchen.
(Ankara Sakarya'dan daha uzaktır.)        (Bu bardak mutfağımdaki en kötü bardaktır.)

Aşağıda verilen örneklerde boşluklara uygun comperative ve superlative eklerini yerleştirerek uygun cümle haline getiriniz.

1-) Van ....................................................................... in Turkey. (long)
2-) Kemal is ............................................................ in his friend. (intelligent)
3-) Ayşe is ..................................................than Melek. (interested)
4-) Ricky Martin is....................................................in the world. (famous)
5-) Gürcan's skin ...............................................than Mehmet's. (dark)
6-) First ship is .....................................................than second ship. (fast)
7-) Twilight is......................................................in the cinema.(good)
8-) Ajdar is..........................................................singer in Turkey. (bad)
9-) Romeo & Juliet is ...................................................than Selvi boylum al yazmalım (romantic)
10-) Your father..............................................................than my father (old)
 

0
2013-01-19T13:51:46+02:00

Örnekler;

Ayşe is older than Selim.
(Ayşe Selimden daha yaşlıdır.)

Brown is darker than Yellow.
(Kahverengi sarıdan daha koyudur.)

Hasan is braver than Melih.
(Hasan Melih'ten daha cesurdur.)

Skirt is cheaper than pants.
(Etek pantolondan daha ucuzdur.)

Selçuk is taller than his sister.
(Selçuk, kızkardeşinden daha uzundur.)

This lorry is longer than car.
(Bu kamyon arabadan daha uzundur.)

İki Heceli Sıfatlar;
İki heceli sıfatlarda 3 tane sıfat üstünlük derecelerine göre -er ve -est ekini alır.Diğerleri ise yine üstünlük derecelerine göre more ve most takısını alırlar.

Özel durumu olan sıfatlar;
Adjective    Anlamı    Comperative    Anlamı    Superlative           Anlamı
Narrow    Dar        Narrower        Daha dar    The narrowest    En dar
Happy    Mutlu        Happier        Daha mutlu    The happiest       En mutlu
Simple    Basit        Simplier        Daha basit    The simpliest       En basit

Örnek;
This box is narrower than other box.
(Bu kutu diğer kutudan daha dar.)

My mum is happier than me.
(Annem benden daha mutlu.)

Fifth question is simplier than first question.
(Beşinci soru birinci sorudan daha basit.)

İkiden Fazla Heceli Sıfatlar;
İkiden fazla hecesi olan sıfatlar -er ve -est takısı yerine sırasıyla more ve most eklerini alırlar.

Adjective    Anlamı    Comperative    Anlamı          Superlative        Anlamı
Expensive    Pahalı    More expensive    Daha pahalı    the most expensive  En pahalı
Interested    İlgili    More interested    Daha ilgili          the most interested  En ilgili
Beautiful    Güzel    More beautiful    Daha güzel      the most beautiful    En güzel
İmportant    Önemli    More important    Daha önemli   the most important   En önemli
Intelligent    Akıllı    More intelligent    Daha akıllı    the most intelligent        En akıllı
Famous    Ünlü    More famous    Daha ünlü    the most famous        En ünlü

Örnekler;

My cat is more beautiful than yours.
(Benim kedim seninkinden daha güzel.)

This matter is more important than others.
(Bu konu diğerlerinden daha önemli.)

I am more intelligent than you.
(Ben senden daha akıllıyım.)

Michael Jackson is more famous than Hande Ataizi.
(Michael Jackson Hande Ataizi'nden daha ünlü.)

The house is more expensive than this house.
(O ev, bu evden daha pahalıdır.)


Yukarıda verilenleri sadece üstünlük derecelerine yani comperative'ye göre örneklendirdik.Acaba superlative halinde nasıl yazabiliriz..
Superlative halinde artık ikiden fazla nesne kıyaslanmış ve aralarında aynı özelliği taşıyan bir tanesi diğerlerine göre en üstün konumda
olduğu zaman superlative kullanılır.

Örnekler;

Funda is the most beautiful girl in our school.
(Funda okulumuzdaki en güzel kızdır, Funda okuldaki diğer kızlarla güzellik bakımından kıyaslanmış ve aralarındaki en güzel kız Funda olduğu görülmüştür.)

Naim Süleymanoğlu is the strongest sportman in Turkey.
(Naim Süleymanoğlu Türkiye'deki en güçlü sportmendir.)

Jeep is the most expensive car in other cars.
(Jeep diğer arabalar içinde en pahalı arabadır.)

Kerem is the tallest man in his family.
(Kerem ailesindeki en uzun kişidir.)

Gum is the cheapest thing in productions.
(Sakız ürünler içerisinde en ucuzudur.)

Atatürk is the bravest leader in the world.
(Atatürk dünyadaki en cesur liderdir.)

Kuralsız Karşılaştırma Sıfatları;
Yukarıda verilen iki heceli, tek heceli, ikiden fazla hecesi olan sıfatlar haricinde bir sıfat grubu daha vardır. Bunlar diğerlerine uygulanan kurallara uymazlar. Sıfata üstünlük dereceleri verildiği zaman
köklü bir değişiklik olur, takı almazlar.
Adjective    Anlamı    Comperative    Anlamı    Superlative    Anlamı
Good    İyi    Better        Daha iyi    Best        En iyi
Bad    Kötü    Worse        Daha kötü    Worst        En kötü
Far    Uzak    Farther        Daha uzak    Further        En uzak

Comperative Örnekler;            Superlative Örnekler;

She is better than you            I am the best teacher in İstanbul.
(O senden daha iyi.)            (Ben İstanbul'daki en iyi öğretmenim.)

The pencil is worse than other pencil.        Iğdır is the further city in Tukey
(Kalem diğer kalemlerden daha kötü.)        (Iğdır Türkiye'nin en uzak ilidir.)

Ankara is farther than Sakarya.        This glass is the worst glass in my kitchen.
(Ankara Sakarya'dan daha uzaktır.)        (Bu bardak mutfağımdaki en kötü bardaktır.)....

0