Cevaplar

2013-01-19T12:19:15+02:00

va kirliliğinin oluşumunu önlemek için alınması gereken ön

Değerli okurlarım, bugün sizlerle birlikte, sağlığımızı yakından ilgilendiren "hava kirliliği"nin oluşumunu en aza indirebilmek için alınması gereken önlemler üzerinde duracağız.

Hava kirliliğine yol açan birçok etkenin olduğunu bir önceki hafta sizler ile birlikte paylaşmıştım. Doğanın kendi içerisinde oluşan ve bir dereceye kadar doğal hava kirliliği yapan etkenler yine doğanın kendisi tarafından temizlenmektedir. Fakat doğal hava kirliliği yaratan bu etkenler, insanoğlunun yarattığı kirlilik etkenleri yanında oldukça önemsiz kalmaktadır.

Hava kirliliğinin önlenmesine yönelik gerek birey, gerek toplum, gerekse de ülke olarak gerekli ve uygulanabilir önlemlerin alınmasının önemi büyüktür. Bu nedenden dolayı, kirliliği önlemek için yapılması ve alınması gereken önlemler ayrı başlıklar halinde aşağıda verilmektedir. Bunlar sırasıyla,

1. Sanayi merkezlerinin sebep olduğu hava kirliliğinin azaltılması amacıyla, sanayi ve iş merkezlerinin toplu yerleşim alanlarının dışına çıkarılması,

2. Kişisel vasıta kullanımı yerine toplu taşımacılığın yaygınlaştırılması,

3. Egzoz gazlarından çıkan kirletici etkenlerin azalmasını sağlayacak tedbirlerin hayata geçirilmesi ve uygulamaların denetlenmesi,

4. Ömrü dolmuş motorlu taşıtların trafikten men edilmesi,

5. Araba yakıtı olarak kurşunsuz benzin kullanımının özendirilmesi,

6. Konutlarda yakıt yakma tekniklerinin modernleşmesi ve özellikle sanayi alanlarındaki bacalara, hava filtrelerinin veya baca gazlarının havaya karışmasını engelleyici baca süzücülerinin takılması,

7. Isınmak için kaliteli kömür ve tercihen doğal gaz kaynaklarının kullanılması, merkezi ısıtma sistemlerinin yaygınlaştırılması,

8. Şehir merkezlerindeki yoğun trafiğin çevre yollara aktarılması,

9. Ağaçlandırma çalışmalarının artırılması, hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde yeşil alanların oluşturulması,

10. Şehir yerleşim planlarında meteorolojik faktörlerin özellikle rüzgar durumunun göz önünde bulundurulması,

11. Şehir çöplüklerinin, şehirlere ve diğer yerleşim bölgelerine uzak yerlerde oluşturulması ve çöplerin uygun yöntemlerle imha edilmesi,

12. Hava kirliliği ve nedenleri konusunda bilinçlendirme programlarının hazırlanması.

Ne mutluluk vericidir ki, ülkemizde hava kirliliği şimdilik bir problem olmaktan uzaktır. Temiz bir havada doğayla, denizle ve yeşille iç içe yaşamak şansına sahip olduğumuz için çok şanslı olduğumuza inanıyorum. Hiç şüphe yoktur ki, kişiye ve topluma düşen görevleri yerine getirebildiğimiz sürece bu özelliğimizi koruyabileceğiz. Geleceğimize bırakacağımız en önemli mirasın "temiz bir çevre" olduğunu unutmamalıyız!

Değerli okurlarım, gelecek hafta bir diğer önemli kirlilik çeşidi olan "su kirliliği ve nedenleri" konusu ile sizlerle yeniden birlikte olacağız.

Sağlıklı ve huzur dolu bir hafta geçirmeniz dileğiyle.

1 5 1