Cevaplar

2013-01-19T12:47:27+02:00

Gaz yasalarından bildiğimiz gibi, bir kapalı hacim içindeki gazın sıcaklığı ya da yoğunluğu artarsa, kabın duvarlarına gazın uyguladığı basınç da artar. Örneğin; bir araba lâstiğini şişkin tutan içindeki gazın (havanın) basıncıdır. Yıldızlararası (gaz ve toz karışımı) bulut bir yolunu bulup kendi kütle çekimi altına girdikten sonra bütün yaşamı,’ kendini küçük bir hacime sıkıştırmaya çalışan özkütle çekimi ile ona karşı koymaya çalışan gaz basıncı arasındaki savaşla geçer. (Burada, öz kütle çekiminin gazın duvarı gibi davrandığını unutmayalım.) Buraya kadar, ön yıldız oluşumunu, yıldızların gençlik ve yetişkinlik (ana kol) dönemlerini inceleyip onları ölüm sınırına kadar getirdik. Şimdi de yıldızları ölüme götüren olayların sonuçlarını ve yıldız “cesetlerini” inceleyelim:

Gök bilimciler, yıldızların dört çeşit sonu olduğuna inanırlar; bırakılan kalıntıya göre bunlar şunlardır:

i. Hiç bir kalıntı yok. Çok güçlü bir patlama ile yıldız maddesi tümüyle dağılabilir ve yıldızlararası ortama karışabilir.
ii. Beyaz cüceler
ii. Nötron yıldızları
iv. Karadelıkler

Bir yıldızın bunlardan hangisi ile son bulacağını, ölüm aşamasına geldiği andaki kütlesi belirler. Bu kütle ana kol kütlesinden azdır, çünkü kırmızı dev iken, gezegenimsi bulutsu aşamasında ya da süpernova patlaması sırasında aşırı kütle kaybı vardır. Kalıntı cesetlerin kütleleri ise şöyledir: Beyaz cüceler için M<1.4 Mo, nötron yıldızları için 1.4Mo<M<3Mo ve karadelikler için M >3 Mo- Nötron yıldızları ile karadeiıklen ayıran 3 Mo lik sınır çok kesin değildir.

0
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-19T13:51:48+02:00

o yıldız bunar gezegen yani o yakıcı bir ışık kaygı

 

0