Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-19T16:06:47+02:00

Havadaki su buharının sıvı ya da katı hale dönüşmesine yoğunlaşma denir.

 

Yoğunlaşmanın  meydana gelmesi havanın nem bakımından doyma noktasını

aşmasına bağlıdır. Havadaki bağıl nemin yüzde 100'e ulaştığı  noktaya doyma

noktası denir. Doyma noktası aşıldığı takdirde hava su buharının fazlasını taşıyamaz.

Fazla olan su buharı sıvı ya da katı hale dönüşür.

 

Örneğin, 1 m3 havanın 25°C sıcaklıkta taşıyabileceği nem 19,5 gramdır. 15°C de ise

10.5 gram kadar nem taşır. Buna göre. 25°C de doymuş havanın sıcaklığı 15°C ye

düşerse doyma noktası aşılmış olur. Arta kalan 19,5 -10,5 = 9 gr nem yoğunlaşır.

 

Bir hava kütlesi;

       Soğuk bir hava kütlesi ile karşılaşırsa,

       Soğuk bir bölgeden geçerse,

       Yükselmeye uğrarsa, sıcaklığı  azalır  ve havanın  nem taşıma kapasitesi azalacağından yoğunlaşma  meydana gelir.

 

Yine aynı hava Kütlesi;

       Sıcak bir hava kütlesiyle karşılaşırsa,

       Sıcak bir bölgeden geçerse,

       Alçalmaya uğrarsa, sıcaklığı  artar ve havanın  nem taşıma kapasitesi artacağından yoğunlaşma sona  erer.

 

Yoğunlaşma sonucunda çok küçük su  taneciklerinin bir araya gelmesiyle bulutlar

oluşur.

 

1 1 1
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-19T16:07:01+02:00

Yağmur: Bulutu oluşturan su damlacıklarının yere düşmesine yağmur denir. Yoğunlaşmanın devam etmesi ile ağırlığı artan su damlacıkları yağış şeklinde yere düşer. Yeryüzünde görülen yağışların büyük bir bölümü yağmur şeklindedir.

Yağmur, dolu ve kar gökyüzündeki yoğunlaşmalar sonucunda oluşur.

Kar: Havadaki yoğunlaşma 0 °C’nin altında gerçekleşirse su buharı donarak kristalleşir. Böyle yağışlara kar adı verilir.

Dolu: Bazen havanın dikey olarak hızlı yükselmesi sonucu, su damlacıkları donarak buz taneleri hâlinde yere düşer. Bu tür yağışlara da dolu denir. Dolu yağışları daha çok konveksiyonel hava hareketlerinde görülür.

Çiy: Havadaki su buharının, soğuk zeminler üzerinde su tanecikleri şeklinde yoğunlaşmasına çiy denir. Özellikle ilkbahar aylarında görülür.

Kırağı: Genellikle sonbaharda ve kış başlarında, soğuk zeminlerde buz kristalleri görülür. Buna da kırağı denir.

Kırç: Havadaki su buharının, çok soğumuş ağaç dalları, tel, saçak, vb cisimler üzerinde yoğunlaşarak buz tabakası hâline gelmesine kırç denilmektedir

1 5 1