Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-19T16:22:20+02:00

Kalın barsak, memelilerde sindirim kanalının ince barsak ile gidenbarsağı arasında kalan bölümüne verilen ad. İnsanda mideden sonra yer alan ince barsak, ‘karnın sağında, apandisin biraz üstünde kalın barsağa bağlamr. Bu noktada başlayan ve yükselen ya da çıkan kalın barsak diye adlandırılan bölüm, karaciğerin altına kadar dik olarak çıkar ve bükülerek karaciğer dirseğini (sağ dirsek) oluşturur. Sonra sağdan sola yönelen ve enine kalın barsak adı verilen bölüm, dalağın altında dalak dirseğini (sol dirsek) oluşturur. Bu noktadan başlayan alçalan ya da inen kalın barsak, dik olarak sol kalça çukuruna doğru gidip, bu çukurdan sonra, küçük leğenin merkezine doğru iner ve sigmamsı kalın, barsak adım aldıktan sonra gödenbarsağına bağlanır.. Kalın barsağın görevi, memelilerde sindirimden sonra kalan besin artıklarındaki suyu geri emmektir. Etçiller-deyse, kalın barsaktaki bakteriler selülozu parçalar ve oluşan şeker beden tarafından emilir.

1 5 1