Cevaplar

2013-01-19T17:00:57+02:00

vitamin morpa  gibi sitelere bakmanı öneririm aklımda yok

3 3 3
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-19T17:03:33+02:00
Nükleik asitlerle ilgili sorular - DNA ile ilgili problemler - Nükleik asitlerle ilgili test soruları ve çözümleri

Soru 1: 

         DNA 1. Zinciri
A T A A G S I
         DNA 2. Zinciri
II T S G A T A
         mRNA
A U A A G S U A U
A T A tRNA

Yukarıda DNA’dan başlayarak protein sentezine kadarki bilgi akışı görülmektedir. I II IIIIV nolu bölgelerdeki nükleotit dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

I II III IV 
A) TAT TAT USG AUA
B) ATA ATA AGS UAA
C) UAU TAT AGS AUA
D) UAA UAU ASG UAA
E) AGS ATA UAU AGS

Cevap: A seçeneğidir.

Soru 2: 

I. Tekrar tekrar kullanılma
II. Protein sentezinde görev yapma
III. Çekirdekte üretilme
IV. Nükleotidlerden oluşma
Verilenlerden hangileri her üç RNA (mRNA tRNA rRNA) için ortak özelliktir?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I II ve III E) I II III ve IV

Cevap: E seçeneğidir.

Soru 3: 

I. Zayıf H bağı bulundurma
II. İki nükleotit zincirinden oluşma
III. Azotlu organik baz bulundurma
IV. 5 C’lu şeker bulundurma
Hangileri DNA ve mRNA için ortak özelliktir?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I II ve III E) I II III ve IV

Cevap: C seçeneğidir.

Soru 4: 

Aşağıdakilerin hangisinde nükleotid bulunmaz?

A) Virüs B) Ribozom C) rRNA D) Kloroplast E) Hormon

Cevap: E seçeneğidir.

Soru 5: 

Canlılarda aynı nükleotidler kullanıldığı halde DNA’ların farklı bilgi taşıması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Kullanılan beş karbonlu şeker çeşidi
B) Nükleotitlerin sayı ve dizilişi
C) Yaşanılan ortamın farklı olması
D) Canlıların organizasyon düzeyinin farklı olması
E) Şeker ile fosfat arasında kurulan bağ

Cevap: B seçeneğidir.

Soru 6: 

I. Gen Bir bireyin kalıtsal yapısını oluşturan yandaki birimlerin
II. Adenin küçükten büyüğe doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisidir?
III. Nükleotid
IV. DNA
V. Kromozom

A) I II III IV B) II III I IV V C) II IV III I V D) II III IV V I E) I II III ve IV

Cevap: B seçeneğidir.

Soru 7: 

I. Yalnızca DNA da bulunur
II. Karakterlerin aktarımını sağlar
III. Protein sentezi ile ilgili şifre verir
IV. rRNAyı sentezler
Gen ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?

A) I ve IV B) II ve III C) II ve IV D) I II ve III E) I II III ve IV

Cevap: E seçeneğidir.

Soru 8: 

Biyokimyasal reaksiyonlarda enzim kullanılmasının canlıya sağladığı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sindirimi gerçekleştirme
B) Reaksiyonların kontrol edilmesini sağlama
C) Aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyonları hızlandırma
D) Canlıyı zararlı etkilere karşı koruma
E) Canlının besin üretmesini sağlama

Cevap: C seçeneğidir.

Soru 9:

Besinlerle ilgili aşağıdaki eşlemelerden hangisi yanlıştır?
Besin Adı Yapısını Oluşturan Birimler
A) Sakkaroz Glukoz + Fruktoz
B) Yağ 3 yağ Asidi + Gliserol
C) Protein n sayıda aminoasit
D) Maltoz Glukoz + Galaktoz
E) Mineraller İnorganik Maddeler

Cevap: D seçeneğidir.

Soru 10: 

DNA’nın kendini eşlediği bir hücrede aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?

A) Gen sayısı artar
B) Ortamdaki nükleotid sayısı azalır
C) Riboz şekeri kullanımı artar
D) DNA zinciri açılır
E) DNA polimeraz enzimi iş görür

Cevap: C seçeneğidir.

Soru 11: 

Hücrede bulunan moleküller ve yapılarını oluşturan bağlarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Protein  Peptit bağları
B) DNA Ester bağları
C) ATP Fosfat bağları
D) Polisakkarit Glikozit bağları
E) Nükleik asitFosfat şeker bağları

Cevap: B seçeneğidir.

Soru 12:

Bir hücredeki nükleikasitlerin parçalanması sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?

A) Riboz B) Adenin C) Fosfat D) Deoksiriboz E) Aminoasit

Cevap: E seçeneğidir.

8 4 8