Cevaplar

2013-01-19T18:22:48+02:00

Tam sayılar, doğal sayılar (0, 1, 2, ...) ve bunların negatif değerlerinden oluşur (-1, -2, -3, ...). (-0 sayısı 0 sayısına eşit olduğundan ayrı bir tam sayı olarak sayılmaz). Matematikte tam sayıların tümünü kapsayan küme genellikle (ya da Z şeklinde gösterilir). Burada "Z" harfi Almanca Zahlen (sayılar) sözcüğünün baş harfinden gelmektedir.

Pozitif tam sayılar "0"dan uzaklaştıkça büyür. Negatif tam sayılar ise "0"dan uzaklaştıkça küçülür.

En büyük negatif tam sayı -1'dir. En küçük pozitif tam sayı ise +1'dir.

Mutlak değer, sayının başlangıç noktasına uzaklığını ifade eder. Başlangıç noktasına eşit uzaklıktaki sayılar mutlak değerce eşittir. Mutlak değer içindeki her sayı, mutlak değer dışına pozitif olarak çıkar. 

Tam sayılar Z ile gösterilir . Doğal sayılar (N)= {0,01,02,03,…………………}
Z+ ={+1,+2,+3,+4,…………….} Sayma sayılar (S)= {01,02,03,……………………}
Z- ={…………………-4,-3,-2,-1} Rakam = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
Z ={……-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,}

Not :
 negatif sayılar O’dan uzaklaştıkça küçülür pozitif tam sayılar O’dan uzaklaştıkça büyür.

3 3 3
2013-01-19T18:23:20+02:00

http://www.matcolik.com/oku.php?makaleid=49

3 2 3