Cevaplar

2012-10-07T15:12:59+03:00

Hun-Oğuz Türklerine aittir.

1 5 1
2012-10-07T15:13:48+03:00

Türk destanları, kahramanlıkları anlatır ve efsanevidir.
destanların bazıları gerçeği yansıtmakla birlikte bazıları da
kurgudan ibarettir.
İslamiyet Öncesi Türk Destanları;
-Yaratılış Destanı: Altay-Yakut dönemi
-Alp Er Tunga Destanı: Sakalar (İskitler)
-Şu Destanı: Sakalar (İskitler)
-Oğuz Kağan Destanı: Hunlar
-Bozkurt Destanı: Göktürkler
-Ergenekon Destanı: Göktürkler
-Türeyiş Destanı: Uygurlar
-Göç Destanı: Uygurlar
İslamiyetten Sonraki Türk Destanları;
-Saltuk Buğra Destanı: Karahanlılar
-Manas Destanı: Kırgızlar
-Danişmendname: Danişmendler
-Cengizname Destanı: Moğollar
-Timur ve Edige Destanları: Tatar-Kırım
Bu destanlar dışında Battal Gazi Destanı, Dede Korkut, Seyyid Battal Gazi, Köroğlu, Genç

2 4 2