Cevaplar

2013-01-20T10:34:22+02:00

ŞOK TEDAVİSİ 

Mucit: Julius Wagner-Jauregg 
Tarih: 1917 
Kaza: Mezbaha işçilerinin kesim yöntemi... 

ECT (Electroconvulsive the-rapy) olarak bilinen elektroşok tedavisi, mezbaha işçilerinin, domuzların elektrikle sersemlemelerinden sonra çok sakin durduklarını fark etmelerinin bir sonucu... 
ECTye, beyne elektrik akımı verilmesi suretiyle, depresyon gibi akıl hastalıklarının semptomlarını engellemekteki son çare olarak bakılıyor. 

elektroşok tedavisi fikri, sıtma aşısıyla frengili hastaları te­davi eden Avusturyalı Julius Wagner-Jauregg tarafından geliştirildi. 
1927 yılında Nobel Ödülü alan VVagner-Jauregg, bu fikre, "bir sisteme elektrik verilmesinin tedavi edici özellik taşıyacağından yola çıkarak ulaştı. Ve böylece, çok tartışılan şok tedavisi doğmuş oldu... 
Aynı zamanda, şizofrenlerin doğal yollardan çarpılmalarının, hastalık belirtilerinin iyileşmesine neden olduğu da belirlenmişti. Psikiyatristler, hastaların beynine elektrik akımı uygulamak yoluyla, anlaşılması güç tedavinin gerçekleştiğini belirtiyorlardı. Ancak ECTnin kısa süreli hafıza kaybına neden olması dışında önemli etkisinin bulunmadığına dair klinik bulgulara az da olsa rastlanıyor. Hastaların tedavi edilmesine yönelik olarak bu yöntem çok uzun zamandan beri kullanılmaya devam ediyor. 

0
2013-01-20T10:44:20+02:00

telefonun buluş hikayesi

Graham Bell 

Thomas Watson ve Graham Bell 1875 senesinde sesin tel üstünden bir başka yere gittiğini fark etti. Faka tses pek de anlaşılmaz bir haldeydi. 14 Şubat’ta Bell ve Gray telefonun patentini alabilmek için farklı birşekilde başvuru yaptılar. Graham Bell’e 7 Mart’ta telefonun patenti verildi. Telefonun patentini alan Graham Bell atölyede araştırmalarını devam ettirirken telefonu kullanabilmek için taktığı bataryadan üzerine asit döküldü. Watson’u kendisine yardım etmesi için yanına telefonla çağırdı:
“Sayın Watson, derhal buraya geliniz. Sizi bekliyorum.”
Graham Bell Watson’u yardıma çağırırken bilinçsiz olarak 134 sene önce 10 Mart’ta ilk telefon konuşmasını gerçekleştirdi. Yardımcısı Watson, “telefon”dan ilk kez Graham Bell’in sesini işitti. Amerika Birleşik Devletleri’nin yüzüncü kuruluş senesine denk düşen bu önemli buluşu, Graham Bell için yapılan Yüz Yıl sergisinde ona birçok ödül layık görüldü.

0