1.İstanbulu'un kültürel özelliklerinden günümüzde unutulanlar nelerdir?

2.İstanbul'un kültürel özelliklerinden örnekler verininiz.

3.İstanbul'da geçmişte kullanılan eşyalar nelerdir?

YUKARIDAKİ ÜÇ SORUYA SAÇMASAPAN CEVAP VERENİ VEYA BİLMİYORUM DİYENİ ŞİKAYET EDERİM. LÜTFEN DÜZGÜN CEVAPLAYINIZ, ACİLLLLLL......

1

Cevaplar

2013-01-20T12:00:13+02:00

1)
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, üç büyük imparatorluğuna başkentlik yapan ve beş büyük kültürün yaşam alanı bulduğu İstanbul tarihi yaramadanın dışına taşmış üç ili kapsayacak önemli bir büyük bir coğrafya üzerinde hizmet vermektedir.

Bir megapol şehri belediyesi olarak iktisadi ve sosyal hayata kattığı bir anlam yanında tarihi topografyanın vermekte olduğu büyük bir tarihi misyonu da beraberinde taşımaktadır.

 

 

2)
Bin yıllardır değişen bir şehir olan İstanbul tarih boyunca süregeldiği gibi durmadan değişecek ve gelişecektir.

Bu İstanbul kenti için tarihi topografyanın getirdiği bir yükümlülük ve hatta zorunluluktur.

Bu kenti kuranlar bunun farkındaydı, burada yaşamaya devam edenler, fethetmeye çalışanlar ama belki de modern çağın getirdiği hengameden olsa gerek artık içerisinde yaşamakta olanların ufuklarının daralmasından mıdır nedir?

Bu kent onlar için geçimin iyi sağlanmasında bol imkanlar sağlayan bir büyük ticaret şehri olarak görülebilir bir hala gelmiştir. Ama bu kentin dışında yaşayanlar tarafından o kadar dar açıdan bakıldığı söylenemez.

Günümüzde artık önemli olan nüfusun nicel çokluğu değil niteliği ve diğer demografik değerlerdir. Bir toplumun kültürel bir çerçeveye uyumunun 10 yıl civarında olduğunu hesaba katarsanız, İstanbul’da hali hazırda yaşayan insanların şehirle ilişkilerini kavramış olabilirsiniz.

    3)
İstanbul'un deniz şehri oluşu ve günümüzdeki gibi karayolu ağı ve Haliç ve boğaziçi köprüleri olmadığı için deniz taşımacılığı mühim yer tutardı.Bunlardan en görkemlisi hanedan mensuplarının kullandığı sultan kayığı idi.Bu teknede 16 çift sıra kürek var idi ve ihrişamlı görünüşünün yanısıra o dönemin en hızlı teknelerindendi ve Sepetçiler Kasrına bağlı olarak dururdu.Bir müteşebbisimiz kaynaklardan yola çıkarak bunun bir benzerini yaptılar.

Dönemin zenginlerinin kullandığı piyade denilen 4-12 çift sıra kürekli tekneler ondan sonra gelirdi.Her tip vatandaşın kullanabildiği sıradan teknelere pazar kayığı denilirdi.Birde pazar kayığından büyük,piyadeden küçük yelkende açabilen ve daha çok yük ve eşya taşımasında kullanılan pelemer denilen tekneler var idi.Bu teknelerdeki kürekçilere habalcı denirdi.  
9 3 9