Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-20T11:59:27+02:00

3.SERİ VE PARELEL BAĞLAMA

A. SERİ BAĞLAMA
Dirençlerin uç uca bağlanmasıyla elde edilen bağlanma şekline seri bağlama denir.· Seri bağlı devre elemanları üzerinden eşit şiddette akımgeçer. Ancak ampul sayısının artması direncin büyük olmasına dolaysıyla ampullerin üzerinden daha az akım geçecektir. Buda ampullerin parlaklığını azaltacaktır. 1.devredeki ampul en parak 3.devredeki ampuller en az parlak yanacaktır.

· Ampulün biri kopsa diğerlerde yanmaz.
· Ampul sayısı fazla olan devrenin pil ömrü uzun olur.(3.devrenin pil ömrü daha uzundur.)
· Seri bağlı dirençlerin eşdeğeri, en büyük direnç
değerinden daha büyüktür. Seri bağlı dirençlerin toplam direnci artar.
· Seri bağlı bir devrede dirençlerin toplamı, toplam dirence(eşdeğer dirence) eşittir.

Eşdeğer Direnç = 1.direnç + 2.direnç

Örnek: Eşdeğer direnç= 6+3=9 ohm(Ω)

B. PARALEL BAĞLAMA

Birer uçları bir noktada, diğer uçları da başka bir noktada olacak şekilde yapılan bağlama şekline paralel bağlama denir.

· Paralel bağlı dirençlerin eşdeğeri, en küçük direnç
değerinden daha küçüktür. Paralel bağlı dirençlerin toplam direnci azalır.
· Devrenin eşdeğer direncinin tersi, dirençlerin terslerinin toplamına eşittir.
1/Eşdeğer direnç=1/1.direnç +1/2.direnç
Örnek:1/Eşdeğer direnç=1/6 +1/3
Eşdeğer Direnç=2 ohm(Ω)

0
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-20T11:59:50+02:00


3.SERİ VE PARELEL BAĞLAMA

A. SERİ BAĞLAMA 
Dirençlerin uç uca bağlanmasıyla elde edilen bağlanma şekline seri bağlama denir.· Seri bağlı devre elemanları üzerinden eşit şiddette akımgeçer. Ancak ampul sayısının artması direncin büyük olmasına dolaysıyla ampullerin üzerinden daha az akım geçecektir. Buda ampullerin parlaklığını azaltacaktır. 1.devredeki ampul en parak 3.devredeki ampuller en az parlak yanacaktır.

· Ampulün biri kopsa diğerlerde yanmaz.
· Ampul sayısı fazla olan devrenin pil ömrü uzun olur.(3.devrenin pil ömrü daha uzundur.)
· Seri bağlı dirençlerin eşdeğeri, en büyük direnç
değerinden daha büyüktür. Seri bağlı dirençlerin toplam direnci artar.
· Seri bağlı bir devrede dirençlerin toplamı, toplam dirence(eşdeğer dirence) eşittir.

Eşdeğer Direnç = 1.direnç + 2.direnç

Örnek: Eşdeğer direnç= 6+3=9 ohm(Ω)

B. PARALEL BAĞLAMA 

Birer uçları bir noktada, diğer uçları da başka bir noktada olacak şekilde yapılan bağlama şekline paralel bağlama denir.

· Paralel bağlı dirençlerin eşdeğeri, en küçük direnç
değerinden daha küçüktür. Paralel bağlı dirençlerin toplam direnci azalır. 
· Devrenin eşdeğer direncinin tersi, dirençlerin terslerinin toplamına eşittir.
1/Eşdeğer direnç=1/1.direnç +1/2.direnç
Örnek:1/Eşdeğer direnç=1/6 +1/3 
Eşdeğer Direnç=2 ohm(Ω)

· Ampulün biri kopsa diğerlerde yanmaya devam eder. 
· Ampul sayısı artırmakla ampullerin parlaklığı değişmez.1.devredeki 1.ampulün parlaklığı ile 2.devredeki 1.ampulün parlaklığı aynıdır.
· Ampul sayısı fazla olan devrenin pil ömrü kısa olur.
· Paralel bağlı devre elemanlarının üzerinden geçen akımların toplamı, ana koldan geçen akıma eşittir.

· Paralel bağlı devrelerde direnci küçük olan koldan yüksek, direnci büyük olan koldan daha düşük akım geçer.
NOT:

Ø Seri bağlı devre paralel bağlı devreden daha uzun süre ışık verir. Çünkü eş değer direnç artığından dolayı akım daha az geçmektedir.
Ø Paralel bağlı devredeki ampuller seri bağlı ampullerden daha parlak yanar. Çünkü eşdeğer direnç azaldığından dolayı akım daha çok geçmektedir.C.KISA DEVRE: Akımın dirençsiz yolu tercih etmesine kısa devre denir. Şekilde yanmakta olan lambanın iki ucu iletken bir telle birleştirilirse akım dirençsiz yoldan gider. Dolayısıyla lambanın üzerinden akım gitmez ve lamba söner. 
Ev ve iş yerlerinde elektrikli aletlerin kablolarının birbirine değmesi kısa devreye sebep olur. Bu olay yangın ve elektrik çarpması gibi tehlikeli sonuçlar doğurabilir.
 
Örnek: Anahtar açık iken 1 ve 2 numaralı ampuller yanarken, kapatıldığında sadece 1 numaralı ampul yanar.2 numaralı ampulde kısa devre olmuştur.


ÖRNEK: 

· Sadece A anahtarı kapatıldığında sadece 1.ampul yanar.
· Sadece B anahtarı kapatıldığında hiç biri yanmaz.
· Sadece C anahtarı kapatıldığında hiç biri yanmaz.
· Sadece D anahtarı kapatıldığında hiç biri yanmaz.
· A ve B anahtarları kapatıldığında sadece 1.ampul yanar.
· A, B ve C anahtarları kapatıldığında 1.ampul ve 2.ampul yanar.
· A, B ve D anahtarları kapatıldığında 1.ampul ve 3.ampul yanar.
· A , B , C ve D anahtarları kapatıldığında hepsi yanar.

0