Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-07T15:17:37+03:00

elektrik akımının birimi ohm dur böyle at nalına benzeer bi sembolü var :D voltmetre ile ölçülür

1 5 1
2012-10-07T15:18:02+03:00
Elektriksel Tanımlar
ELEKKTRİKSEL TANIMLAR 

DOĞRU AKIM: Yönü ve şiddeti zamana göre değişmeyen akıma doğru akım denir. 

ALTERNATİF AKIM :yönü ve şiddeti zamana göre değişen akıma alternatif akımdenir. Günümüzde endüstrinindi gelişmesi ile birlikte enerji kaynaklarına olan ihtiyaçartmış ve günden güne de artmaktadır. Enerji türleri, içerisinde en çokkullanılan enerji çeşidi elektrik enerjisidir. Bunun sebepleri şu şekildesıralanabilir. 1. Elektrik enerjisinin elde edilmesi, taşınması ve dağıtımı kolay veverimli bir şekilde yapılabilir. 2. Elektrik enerjisi öteki enerji çeşitlerine kolayca dönüşebilir (ısı,ışık, hareket…. Vb.) 3. Elektrik enerjisi çok küçük parçalara ayrılarak kullanılabilir. 4. Elektrik enerjisi külsüz dumansız ve atık bırakmayan bir enerjidir. Elektrik enerjisi birçok alanda kullanılmaktadır. Önceleri aydınlatma içinkullanılan bu enerji elektrik makinelerinin bulunması ile geniş bir kullanımalanına yayılmıştır. Bugün aydınlatmada, ısıtmada, havlandırmada ,soğutmadaulaşım elektro kimya , haberleşme ev aygıtlarının çalıştırılması ve çeşitli işmakinelerinin çalıştırılmasında elektrik enerjisinden faydalanılmaktadır. Bu kadar yaygın kullanım alanı bulan elektrik enerjisinin üretildiğisantraller çoğu zaman tüketim bölgelerinden uzakta kurulur. Bu bakımdanelektrik enerjisinin üretildiği yerlerden tüketim noktalarına taşınmasıgerekmektedir. 19. asrın sonlarında doğu Avrupa ve Amerika’da elektrikenerjisinin taşınmasına başlanmış ancak gerilimin yüksek olmaması nedeni ileiletim kısa mesafelere yapılabilmiştir. Elektrik enerjisinin taşınmasınaihtiyaç duyulduğu bu yıllarda elektrik enerjisi doğru akım olaraküretilmekteydi. Enerji üretimi , iletimi ve dağıtımı generatörlerden eldeedilen alçak gerilimle yapılıyordu, bu bakımdan üretim merkezlerinin tüketimnoktalarına yakın olması gerekiyordu. Alçak gerilimde gerilim düşümü ve güçkaybı ,enerjinin uzaklara iletimini ekonomik olmaktan çıkarıyor idi. Daha sonraalternatif akım tekniği gelişti ve daha büyük gerilimler elde edildi. Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımında en önemli gelişmetransformatörün bulunması olmuştur.transformatör yardımı ile elektrikenerjisinin iletimi ve dağıtımı kolaylaşmış bu enerji daha kullanılır halegelmiştir. Transformatör kullanarak ilk enerji taşınması 19. asrın sonlarındaAmerika’da yapılmıştır. Üretilen enerji 500 volt gerilimle 1600 metreyetaşınmıştır. Aynı tarihlerde italyada 150 HP ‘lik bir güç 2000 volt ile 27 kmye taşınmıştır. Üç fazlı alternatif akımla ile yapılan ilk enerji taşınması ise1891 yıllarında Almanya’da gerçekleştirilmiş 150 kw lık güç 15 kv ile 170 km yetaşınmıştır. Sonuç olarak görülüyor ki elektrik enerjisinin en çok kullanım alanıbulmasına neden olan üstünlüklerinden biride uzak mesafelere çok büyük güçlerinkolayca iletilebilmesidir, bunun için dünyanın her yerinde üretilen enerjitransformatörler yardımı ile yükseltilerek uzak mesafelere iletilebilmektedir. 
0