Cevaplar

2013-01-20T12:55:26+02:00

SANATSAL DÜZENLEME İLKELERİ
1.BÜTÜNLÜK
2.RİTİM
3.ORAN
4.DENGE
5.HAREKET
6.ZITLIK
7.ÖRÜNTÜ
8.VURGU

1 4 1
2013-01-20T12:59:20+02:00

SANATSAL DÜZENLEME İLKELERİ
 
BÜTÜNLÜK: Görsel bütünlük iyi tasarlanmış bir sanat eserinin en önemli yönlerinden birisidir ve sanatçı tarafından tasarlanır.  Birlik bütünlük değişik parçalardan oluşturulmasına yardımcı olan sanat ilkesidir. Bütünlük bir sanat eserini tamamlanmış ve bitirilmiş olduğu hissini uyandıran birleşik nitelik sunar.
 
RİTİM: Ritim görsel hareketin , şekillerin veya çizgilerin tekrarı demektir. Diğer  bir ifadeyle ritim, iyi düzenlemelerin tümünde bulunan kontrollü hareket ve ritim müziksel bir temponun görsel olarak eşdeğer yaratmak için birlikte çalışmasıdır.
 
ORAN: Bir düzlem içerisindeki ölçütlerin ilişkisi, oranı oluşturur.  Küçük bir odada kocaman bir kanepe veya geniş bir duvara küçük bir tablo, rahatsız edici bir unsurdur.
 
DENGE: Denge değişik ölçüler arsında aranmalıdır. Resimde dengeyi dikey ve yatay çizgiler kurar. Denge salt çizgilerle değil, açık koyu zıtlığıyla da verilebilir. Başarılı bir düzenlemede kullanılan  öğeler birbiriyle karşılaştırıldıklarında genelde bir denge hissedilmiştir. Bu denge biçim ölçü aralık doku renk ile sağlanabilir.
 
HAREKET: Bir biçimsel durumun sonucu olarak ortaya çıkan ritim , evrenin çekim,denge,merkez kaç vb. gibi değişmez yasalarına dayanmaktır. Resimde hareket karşıtlarına dayanır…
 
ZITLIK: Cisimler arasında herhangi bir ortak ya da yakın nitelikler olmadığı takdirde, bunlar arasında ilgi kurmak güçleşir. Her biri diğerine yabancı ve ilgisiz kalır. Böylece cisimler arasında bir birlik kurulanmayınca uyuşmazlık ve kargaşalık hüküm sürmeye başlar. Düzensizlik doğuran bu hal zatlığın ta kendisidir. Zıtlık bir tasarımda bir taraftan uyuşmazlık doğururken, diğer taraftan tasarıma canlılık verici bir görev yapar. Cisimler arasındaki zıtlık sadece bir bakımdan değil, bir çok bakımdan olabilir.bir tasarımda yer yer muhtelif zıtlıklar varsa ve fakat bu zıtlıkların dereceleri farklı ise bu zıtlık kümeleri de kendi aralarında ayrıca zıtlık kümeleri de kendi aralarında ayrıca zıtlık doğurarak  canlılık meydana getirirler. Biçimler arasındaki mesafeler demek olan aralık da zıtlık da önemli rol oynar. Aralıkların farklılığı zıtlığı meydana getirir.
 
ÖRÜNTÜ: Örüntü resimlerin veya heykellerin yüzeylerini güzelleştirmek, zenginleştirmek maksadıyla sanatsal unsurların planlı  veya rastlantısal tekrarlar içinde kullanılır. Bir sanatçı bir dokuyu çizdiği ya da boyadığı zaman bu bir örüntü olur. Örüntü yüzeye olan ilgiyi zenginleştirecek görsel  heyecanı arttırır.
 
VURGU: Her düzenlemenin bir ana görüş noktasının bulunması ve bu noktaya da vurgu ile dikkat çekilmesi gerekmektedir. Bu noktadan itibaren bütün detaylar önem sırasına göre dizilmelidir. Düzende vurgu genellikle form, hacim, çizgi, doku ve renk bakımından keskin kontrastlar meydana getirilerek sağlanır. Vurgu özellikle kontrastın kullanımı ile uygulanabilir. Küçük elemanlar arasındaki büyük eleman, mat renkler arasındaki parlak bir renk vb. Vurgu aynı zamanda kendine has ,özellikli ve olağan dışı bir eleman kompozisyonda yer verilmesi ile de uygulanabilir. Vurgunun kasıtlı kullanılması göz için sakin mekan ve gözün yönlenmesine yardımcı olur.

0