Cevaplar

2012-10-07T15:20:09+03:00

Kitle önünde yapılacak bir nutuk, Grup ya da sınıf içinde önceden plânlanan bir konu üzerinde tartışma ya da münazara, Güncel olay ve konularla ilgili yapılan açık oturum, Sempozyum bildirisi (tebliği), Panel konuşması vb.

0