Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-20T13:21:59+02:00
Molekül : aynı ya da farklı cins atomların birleşmesiyle oluşan bileşik birimlerine molekül denir. bileşiklerin tüm özelliklerini taşıyan en küçük birimlerine molekül adı verilir. moleküller birden fazla atomdan oluşan bağımsız taneciklerdir.

molekül:
» element veya birleşikleri oluşturan ve onlarin özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde
» (fiziksel kimyada) bir veya birkaç atomun birleşmesinden oluşan, birkaç çekirdek veya elektronlu yapi
» bir bütünün en küçük parçası
1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-20T13:22:22+02:00

molekül : aynı ya da farklı cins atomların birleşmesiyle oluşan bileşik birimlerine molekül denir. bileşiklerin tüm özelliklerinitaşıyan en küçük birimlerine molekül adı verilir. moleküller birden fazla atomdan oluşan bağımsız taneciklerdir.

molekül:
» element veya birleşikleri oluşturan ve onlarin özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde 
» (fiziksel kimyada) bir veya birkaç atomun birleşmesinden oluşan, birkaç çekirdek veya elektronlu yapi 
» bir bütünün en küçük parçası

1 5 1