Cevaplar

2013-01-20T14:28:04+02:00

Sarı başaklı bir tarladan çıkıp gelmişti sanki: burda bir kişinin sarı basakların arasından geldiğinden bahsediyor

berrak bir pınardan çıkıp gelmiş gibi ışık saçardı çevresine:burda kişiyi berrak bir pınara benzetmiş ışık sacan bir pınara

2 4 2