Cevaplar

2013-01-20T15:37:48+02:00

1.    Başta  marifetullah olmak üzere iman esaslarında derinleşmek.
2.    Beş vakit namaz başta olmak üzere, İslam’ın temel esaslarını yerine getirmek.
3.    Malla, canla Allah yolunda cihat etmek. Yani Allah’ın mesajlarını anlamaya ve anlatmaya bütün benliğiyle gayret etmek.
4.    Kur’an’a hizmet etmeyi hayatının gayesi olarak telakki etmek, ona göre davranmak.
5.    Müslümanların kardeşlik duygularını pekiştirmeye, birlik şuuru sağlamaya çalışmak.
6.    Fikir ve bilgi planında İslam’ı lekelemeye çalışan Ehl-i bid’a ile mücadele etmek.
7.    Kalbin ışığı olan dinî ilimlerle, aklın nuru olan fen ilimlerini birlikte öğrenmek ve kendi çocuklarını ve yeni nesli ona göre eğitmek.

2 5 2
2013-01-20T15:38:28+02:00

iyilik yapmak ve Allah ın dediği şeyleri yerine getirmek

0