Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-20T16:04:14+02:00
Sürtünmeyi Azaltan Etmenler

Sürtünme Kuvvetinin Bağlı Olduğu Etkenler;

1. Yüzey yapısı ( pürüzlülük derecesi)
Üzerinde hareket edilecek yüzeyin pürüzü arttıkca hareket edebilme zorlaşacağından Sürtünme kuvveti artacaktır ve cismi haraket ettirebilme engelle karşılaştığından daha çok kuvvet harcanacaktır.
2. Cismin ağırlığı
Cismin ağırlığının artmasıyla yer çekimi kuvvetinden dolayı cisim yere daha da yapışarak sürtünme kuvettini artıracak. Bu durumda sürtünme kuvvetini azaltmak için cisme uygulanan hareket gücünü artırmak gerekir.Birbirleri üzerinde kayan metal yüzeyler arasında sürtünme meydana gelir. Buyüzeyler arasında kullanılan sürtünmeyi azaltıcı bir malzeme sayesinde sürtünme kuvveti azaltılabilir. Hem de metallerin aşınması engellenebilir. Sürtünme yüzeylerinin yağlanmasısıvı yağlama (sıçratma yöntemi) ve film yağlama (yağ filmi) şeklinde ikiye ayrılır. Sıvıyağlama yönteminde katı malzemenin sürtünme yüzeyleri arasında kalın bir yağ filmi oluşturulur ve bu yüzeylerin direkt temas etmesine engel olur. Her iki malzeme arasındakisürtünme sıvı yağlama ile büyük ölçüde azaltılmış olur. Örneğin rulmanlar bu yöntem ileyağlanır. Yağ filmi yönteminde ise yüzeyler arasında teşekkül eden yağ filmi oldukça incedir. Sıvı yağlama yöntemi ile karşılaştırıldığında bu yöntemde yüzeylerdeki aşınmamiktarı daha fazladır. Bu yöntemde birbirleri ile çalışan sürtünme yüzeylerindedüzgünsüzlük ( pürüz ) varsa parçaların yüzeyleri birbirleri ile temas edebilir. Hatta sıcaklığın artması ile birlikte büyük hasarlar gelebilir. Bu yüzden yağ filmini teşekkül edenyağ tipi uygun seçilmelidir. Üst piston sekmanının bulunduğu yerdeki yağ filmi örnek olarak gösterilebilir.  
1 5 1
2013-01-20T16:04:27+02:00

sürtünmesi çok olan cismin üzerine yağ sürebilirsin

0