Cevaplar

2013-01-20T17:51:17+02:00

Nitrik asit, bileşiminde üç oksijen, bir hidrojen ve bir azot bulunan kuvvetli bir asittir. HNO3 formülüyle gösterilir. Konsantrasyonu arttıkça daha tehlikeli olur,gliserin ile reaksiyona sokulduğunda nitro gliserin elde edilir. Dinamit, çeşitli patlayıcılar, plastik ve gübre yapımında kullanılır.

Nitrik asit patlayıcı madde olacak kimyasalları nitrata çevirdiğinden patlayıcı maddelerin çoğunda kullanılır. Dinamit, gliserin-tri-nitrattır. TNT Tri-Nitro-Toluen.

0
2013-01-20T17:51:29+02:00

 

Nitrik asit nedir: Sodyum nitratın sülfürik asit ile birlikte ısıtılması yoluyla elde edilen nitrik asit renksiz, suya oranla ağır ve yağsı bir asit türüdür. 1. Dünya savaşı sırasında zor durumda kalan Almanya patlayıcı yapabilmek için bol miktarda nitrik aside ihtiyaç duydu ancak o yıllarda soyum nitrat üreticisi olan Şili ile Almanya’nın arası kötüydü. Başka hiçbir yerden bu asidi tedarik edemeyen Almanya başka yollardan nitrik asit üretebilmek adına çalışmalar yaptı. Başak yollardan nitrik asit elde etmesi için Alman kimyacı Fritz görevlendirildi. Havda bulunan azottan amonyak elde eden Fritz daha sonra elde dilen amonyağı üst sıcaklık değerlerine ulaştırarak ve oksijenle birleştirerek nitrik asit üretmeyi başardı.

Nitrik asit nerelerde nasıl kullanılır: Nitrik asidin metalleri eritme özelliği bulunmaktadır. Bu özelliğinden dolayı özellikle bakır oymacılığı sektöründe bakır ürünlere şekil vermek için kullanılmaktadır. Ayrıca nitrik asit sayesinde metallerin saflık derecesi belirlenmektedir. Nitrik asidin en çok kullanıldığı yer savaş sanayisidir. Günümüz teknolojisiyle üretilen patlayıcı maddelerin büyük kısmında nitrik asit bulunmaktadır. Nitrik asit bomba yapımında kullanıldığı için özel belgeler dışında satışı yapılmamaktadır. Bunları dışında nitrik asit gübre yapımında ve plastik sektöründe kullanılan bir maddedir.

Nitrik asidin devlet kontrolü dışında üretilmesi ve satışı yasaktır. Özel belgeler alınmadan yapılan üretimlerin tespit edilmesi sonucunda ilgili kişilere hukuki işlem yapılır.

1 5 1