Cevaplar

2014-02-24T17:28:52+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Genel olarak geçmişten günümüze insanların ev olarak kullandıkları barınaklar:

-Mağaralar
-Dal ve sazlardan yapılmış ilkel barınaklar
- Yarı ev- yarı mağara yapılar (eğer hazır duvar bulurlarsa bir kısmını kendileri örüp diğer kısmı buradan kullanıyorlardı)
- Çatalhöyük evleri (eve çatıdan girilirdi)
- Kerpiçten yapılmış evler
- Eskimo’ların İglo adı verilen buzullar üzerinde kurdukları evler
- Nehir ve göl üzerine kurulmuş ahşap evler
- Ağaçevler
- Yürüyen evler :) (Karavan)
- Ahşap ve taş evler


Aşağıdaki yazılar geçmişten günümüze kadar insanların ev olarak nelerden yararlandıklarını bir kronoloji içerisinde göstermektedir.

- İnsan oğlu varlığının ilk dönemlerinde doğa içerisinde hazır halde bulunan ortamlar içerisinde barınmışlardır. (Bunlara mağara örneklerini verebiliriz)
- Zamanla dal ve sazlardan ilkel barınaklar yapmışlar ve buralarda yaşamışlardır.
- Sonrasında büyük hayvanları kemikleri ile yapılmış iskeletleri deriler yardımıyla kaplayıp barınaklar yapmışlardır. (Buna en yakın örnekler 40 bin yıl öncesi Orta ve Doğu Avrupa’ya dayanmaktadır.)
- Farklı coğrafyalar içerisinde ısınma sorunu ortadan kaldırmak için yuvarlak planlı çukurlar oluşturulmuş ve üzerleri dallarla kaplanmıştır.
- Açık alanlar üzerine geçici ve mezvimlik olmak üzere yerleşim yerleri kurulmuştur. Bundaki en büyük etken iklim koşulları ve geçim kaynaklarıdır.
- Dönemler ilerledikçe artık sabit yerleşim merkezleri kurulmaya başlanmıştır. Bu dönem içerisinde taş, dal, saz, ahşap ve çamur inşaat malzemeleri olarak kullanılmıştır. Sürekli yerleşim yerlerinin kurulmasında ki en büyük sebeplerden birisi insanların hayatlarını devam ettirebilecekleri kaynaklar etrafında yerleşim yerleri kurmalarıdır.
- Anadolu içerisinde bulunan yerleşik toplulukların mekanlarının yanlarında yiyecekleri işleyebildikleri, saklayıp depolayabildikleri yapılar kurulmaya başlamıştır. Bu dönem içerisinde de yapılar yuvarlak yapıya sahipti.
- Tahılın hayat içerisinde daha da önemli bir hal almasıyla birlikte dörtgen planlı evlere geçişlerde büyük rol oynamıştır. Dörtgen yapıya geçiş te çatı probleminin çözümünde önemli bir yer almıştır. Dörtgen yapılar ile birlikte köyler kurulmaya başlamıştır.
- Orta Anadolu içerisinde bitişik evler var iken Güney Doğu Anadolu’da bağımsız konutlardan oluşan köyler yapılmıştır.

28 4 28