Cevaplar

2013-01-20T18:11:39+02:00

Toprak kirliliği, toprağın, insan etkinlikleri sonucu oluşan çeşitli bileşiklere bulaştırılmasını takiben, toprakta yaşayan canlılar ile yetişen ve yetiştirilen bitkilere veya bu bitkilerle beslenen canlılara toksik etkide bulunacak ve zarar verecek düzeyde anormal fonksiyonda bulunmasını, toprağa eklenen kimyasal materyalin toprağın özümleme kapasitesinin üzerine çıkması, toprağın verim kapasitesinin düşmesi şeklinde tanımlanabilir. Toprak sistemi ilişkili olduğu su ve hava sistemlerinin içerdiği kirletici unsurlar için son depolama noktasıdır.

0
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-20T18:13:08+02:00

Toprak  kirliliği, toprağın, insan etkinlikleri sonucu oluşan çeşitli  bileşiklere bulaştırılmasını takiben, toprakta yaşayan canlılar ile  yetişen ve yetiştirilen bitkilere veya bu bitkilerle beslenen canlılara  toksik etkide bulunacak ve zarar verecek düzeyde anormal fonksiyonda  bulunmasını, toprağa eklenen kimyasal materyalin toprağın özümleme kapasitesinin üzerine çıkması, toprağın verim kapasitesinin düşmesi şeklinde tanımlanabilir. Toprak sistemi ilişkili olduğu su ve hava sistemlerinin içerdiği kirletici unsurlar için son depolama noktasıdır. 
  Diğer taraftan toprak, karasal ekosistemin taşıyıcı unsurudur ve toprak kalitesindeki değişim, gerek doğal ve gerekse tarım ekosisteminin verimliliğini etkilemektedir. Endüstri tesislerinden çıkan ve arıtılmaksızın havaya, suya ve toprağa verilen atıklar çevreyi kirletmektedir. Doğal yapısı bozulan topraklar, üzerinde bitki hayvanları barındırmaz.  Kanalizasyon, temizlik malzemeleri veya çeşitli fabrika atıkları ile  kirlenmiş sular toprak kirlenmesine neden olur. Kirli sular mera denilen hayvan otlaklarında geçerse veya tarım alanlarını sulamada kullanılırsa içindeki kimyasal maddeler toprağa bulaşır. Kirlenmeye neden olur. Bu kimyasal maddelerinsanları ve hayvanları öldürebilir.    Egzoz ve baca gazları içinde  karbon dioksit, azot di oksit, kükürt di oksit gibi gazlar bulunur. Bu  gazlar havdaki su buharı ile birleşerek asit damlacıklarını  oluştururlar. Asitler canlıların vücuduna zarar verirler. Asit damlacıkları yağmurlarla yeryüzüne iner. Bitki ve hayvanlara zarar verdiği gibi toprağa yeni kimyasal maddeler ekleyerek doğal yapısını bozar.

0