Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-20T18:27:48+02:00


Gönüller sultanı, hak dostu, sevgi aşıgı ve büyük düşünür Yunus Emre 13.yüzyılda yaşamış büyük bir Türkmen Dervişidir. Yunus Emre insanların dinleri, ırkları ne olursa olsun cografi sınırların ve inançların ötesinde tüm insanlıga duyulan sevgi ve aşkı işlemiştir.

21.yüzyıla girdiğimiz şu günlerde tüm dünyada tanık olduğumuz olaylar; bize bütün insanlığın büyük Türk bilgesi Yunus Emre’nin ışığı ile aydınlanabilmesi, onun ve öğretisinin çağdaş nitelikte olduğunun anlatılması gerekliliğini, zaman ve mekânın Yunus Emre’yi bugünlere dek taşımasında dünya görüşü ve felsefesinin eskimezliğini ve her devirde geçerliliğini göstermiştir.

 “Yunus senün sözlerin

Ma’nidür bilenlere

Söylenürse sözlerin

Devri zaman içinde....”

Bizler Yunus’un bu davetine uyarak onu anlamaya, dünya barışı için, sevgi ve kardeşlik için dilimizin yettiğince doğru yorumlayarak anlatmaya çalışmalıyız.

Yunus Emre felsefesindeki anahtar “aşk” sözcügüdür. Tanrıyı, insanı, dogayı, hayatı, düşünceyi, maddi ve manevi olguları, ölümü, ölüm ötesini, imanı kısaca bütün varlığı ve yokluğu bu sırlı sözcük ile tanımlamaktadır. Ona göre her şey aşkın eseri ve her şeyin özü aşktır, sevgidir.

Yunus Emre insanların dinleri, ırkları ne olursa olsun coğrafi sınırların ve inançların ötesinde tüm insanlığa duyulan sevgi ve aşkı işlemiştir.

 

“Erenler buna kalmadı,

Vardı yoluna durmadı

Hakkı gerçek sevenlere

Cümle alem kardaş gelür”

 

Dostu düşmanı bir tutmak, adil davranmak, kin beslememek, kişiler arasında sınıf farkı gözetmemek, bagışlamak, gönül almak gibi bütün güzel duygu ve davranışlar sonsuz bir hoşgörünün eseridir.

 

“Cümle yaradılmışsa bir göz ile bakmayan

Şer’ün evliyasiysa hakikatte asidir..”

 Yunus Emre dünyada mutluluğun gönül yapmakla kazanılacağını şu dizeleriyle anlatır;

“Ben gelmedüm da viyiçün

Benim işüm seviyiçün

Dostun evi gönüllerdür

Gönüller yapmağa geldüm”

 

Yunus’un felsefesi boyun eğmek değil, haksızlığa karşı direnmektir. Haksızlığına şu dizeleri ile karşı durur :

 

“Görün beylerin merdini binmişler birer ata

Yediği yoksul eti, içtiği kan olusar...”

 Duyarsızlar ve özü sözü bir olmayanlar için;

 “Taş gönülde ne biter, dilinden agu tüter

Nice yumuşak söylese, sözü savaşa benzer”

Yunus Emre için İlim ve bilgi herşeyden önce okumaktır. Ancak okuyanlar içinde de kendini bilmezlere ve gönül kıranlara hoşgörü ile bakmaz

0