Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-20T18:29:12+02:00

Ş denilen bir meclis vardı. Bu meclis kralın yetkilerini kısıtlıyordu. 
* Hititlerde kraldan sonra en yetkili kişi TAVANANNA denilen kraliçeydi. 
* Hititler krallarının hayatlarını anlatan ANAL adını verdikleri yıllıkları hazırlayarak, tarafsız TARİH YAZICILIĞI'nı başlatmışlardır. 
* Hititler kayaları düzleştirerek, tanrı kabartmaları yapmışlardır.( İvriz ve Yazılıkaya Kabartmaları Hititlere aittir.) 
* Hititler Asurlular tarafından yıkıldılar.

B)-FRİGYALILAR(FRİGLER):
* Orta Anadolu'da(Sakarya nehri çevresinde) MÖ. 800 yıllarında devlet kurdular. Başşehirleri GORDİON'du.
* Kimmerler tarafından yıkıldı.
* Friglerin en büyük Tanrıları KİBELE 'dir.
* Frigler dokumacılıkta ileri gitmişlerdir. Frigyalılar TAPETES adı verilen halı ve kilimleri ile ünlüdürler.

C)-LİDYALILAR: 
* Bugünkü Gediz ve Menderes ırmakları arasındaki bölgeye eski çağlarda LİDYA deniliyordu. 
* Başkentleri SARDES(Sard)'dır. 
* Lidyalılar ticarette geliştiler. Tarihte PARA'yı ilk kez kullanan Lidyalılar'dır. 
* Lidyalılar Efes'ten başlayıp, Mezopotamya'daki Ninova'ya kadar uzanan KRA

0
2013-01-20T19:11:47+02:00

Anadolu'da kimler yaşamıştır?

Anadolu'da ne gibi olaylar yaşanmıştır?

Anadolu'da neden her zaman işgal edilmiştir?

Anadolu'da nerede daha çok medeniyet kurulmuştur?

Anadolu'da medeniyetler nasıl ayakta kalmışlardır?

By turgutlusp...

0