Cevaplar

2013-01-20T18:48:13+02:00

p-ç-t-k sertleşme harfleri (benzeşme)

1 1 1
2013-01-20T18:49:20+02:00
Kebap-cı...kebapçı, Yavaş-ca...yavaşça, Ayak-cak...ayakçak, ayak-da...ayakta, yurt-dan...yurttan, ses-deş...sesteş, yap-dı...yaptı, aç-dır...açtır, at-gı...atkı, seç-gin...seçkin, çalış-gan...çalışkan, kıs-gaç...kıskaç... kitap-da kitapta...

emeğe saygı en iyi cevap seçersen sevinirim


1 2 1