Cevaplar

2013-01-20T19:03:45+02:00

tablo ve grafik anlatınız

 

TABLO VE GRAFİKLER

TABLO
Çeşitli araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilerin grafik hazırlamaya yardımcı olması amacıyla çizelge halinde gösterilmesidir. Burada verilen bilgiler sınıflandırılmış şekilde olduğundan daha kolay göze çarpar.

TABLO ÖRNEĞİ

GRAFİKLER
A. TANIMI
İstatistiksel çalışmaların sonucunda elde edilen bilgilerin şekilSadece Üyeler Linkleri ve Resimleri Görebilir...  ve çizgilerle gösterilmesine grafik denir. Başlıca grafik çeşitleri;
a. Şekil grafiği 
b. Çizgi grafiği 
c. Sütun grafiği 
d. Daire grafiğidir.

Elde edilen bilgilerin grafiklerle göstermek göze hitap ederek sonuçların daha anlaşılır olmasını sağlar.

GRAFİKLERİN HAZIRLANMASI
İstatistik ( sayımlama) belirli bir amaca yönelik veriler toplama tablo ve grafiklerle özetleme sonuçları yorumlama örneklerden elde edilen sonuçları genelleme çeşitli konularda geleceğe ilişkin tahmin yapma ve gözlem ilkelerini kapsayan bilime denir.

İstatistik bilimsel yöntemler kullanarak elde ettiği bilgileri matematiğe uygular böylelikle bazı sonuçlara varır. Varılan sonuçların sağlıklı ve güvenilir olabilmesi için elde edilen bilgilerin düzenli iyi toplanmış ve herhangi bir etki altında kalınmadan yapılmış olması gerekir.

Yapılan araştırmalarda yapıldığı birimlerin hepsini incelemeye olanak yoksa birimlerden örneklem seçilir. Örneklem seçilerek yapılan bilgi toplama işlemine örnekleme denir.
Gerekli bilgiler toplandıktan ve toplanan istatistik bilgilerin özetini
yapıldıktan sonra bilgilerin toplu olarak görülebilmesi ve kolay anlaşılıp yorumlanabilmesi için grafikler kullanılır.


ŞEKİL GRAFİKLERİ
Şekil grafiklerinde sayılar şekil ya da resimlerle gösterilir.Grafiğin altında da her şekil veya resmin kaç sayıya karşılık olduğu belirtilir.Şekil yarım ise o sayının yarısını gösterir.

ÇİZGİ GRAFİKLERİ
Çizgi grafikler zaman içindeki aralıksız olan verileri gösterebilir.Çok yönlü olarak kullanılabilirler.Bir yatay ve bir dikey çizgi çizilerek araları eşit olarak bölünür.Şekil grafiklerinde sayılar şekil ya da resimlerle gösterilir.Grafiğin altında da her şekil veya resmin kaç sayıya karşılık olduğu belirtilir.Şekil yarım ise o sayının yarısını gösterir.

10 3 10
2013-01-20T19:04:21+02:00

mukavva yardımıylşa yapabilirsin cetvel makas ve benzerleri...

4 4 4