Cevaplar

2013-01-20T20:18:49+02:00

8 tane 2 cm yarıçaplı bilyelerle 1 tane 4 cm yarıçaptı bilyenin
a) Hacimlerini
b) Yüzey alanlarını
c) Kesit alanlarını karşılaştırın.

 

 


r yançaplı silindir ve kürenin hacimleri eşittir.
Buna göre silindirin yüzey alanının küreninkine oram kaçtır?
Boyutları şekildeki gibi olan dikdörtgenler prizmasının
a) Hacmini
b) Yüzey alanını
c) X, Y Z yüzeylerine konduğunda kesit alanını
d) Kesit alanının hacme oranını
e) Yüzey alanının hacme oranını hesaplayın.

 

 


Boyutları şekildeki gibi olan dikdörtgenler prizmasının
a) Hacmini
b) Yüzey alanını
c) X, Y Z yüzeylerine konduğunda kesit alanını
d) Kesit alanının hacme oranını
e) Yüzey alanının hacme oranını
Bir kenarının uzunluğu 10 cm olan Şekil I deki küp
Şekil II de gösterilen biçimde kesiliyor.
Her iki durum İçin yüzey alanlarını hesaplayın. 1,5 m boyundaki 90 kg kütleli bir halterci en fazla 120 kg
kaldırabilmektedir. Haltercinin boyu 1,8 m olursa
a) Dayanıklılığı için ne söylenebilir?
b) Haltercinin kütlesi kaç kg olur?
c) En fazla kaç kg lık bir halteri kaldırabilir?
d) Boyu kaç m olursa ancak kendini taşıyabilir?

 


60 kg kütleli 1 m boyundaki bir kişinin boyutları her
yöne aynı oranda artıp boyu 1,5 m olursa
a) Kütlesi kaç kg olur?
b) Kaç kat daha güçsüz olur?
c) 1,5 m boyundayken çektiği sıkıntıyı 1 m
boyundayken çekmesi için kaç kg yük
taşımalıdır?
r yarıçaplı küre ve prizmanın şekildeki konumuna
göre kesit alanları birbirine eşittir. Buna göre
prizmanın ve kürenin,
a) Hacimlerini
b) Yüzey alanlarını hesaplayınız. (n=3)

 

 


Yarıçapı 1 cm olan küreler boyutları şekildeki gibi olan kutuya yerleştiriliyor. Buna göre,
a) Kutuya en fazla kaç tane küre sığar?
b) Kürelerin toplam hacmi kaç cm
3
tür?
c) Kürelerin yüzey alanı kaç cm
2
dir?
d) Kutunun kesit alanı kaç cm
2
dir?
e) Kürelerin toplam kesit alanı kaç cm
2
dir?

 


(π=3) Bir kenarının uzunluğu 12 cm olan balmumundan
yapılmış küp yüksekliği 16 cm olan silindir biçiminde
yeniden şekillendiriliyor.
Buna göre,
a) Silindirin taban yarıçapı kaç cm dir?
b) Silindirin yüzey alanı kaç cm
2
dir?(π =3 alın.)

 

 


2m boyundaki bir kişi 160 kg olup en fazla 20 kg
taşıyabilmektedir.
a) Bu kişinin boyu 1 m olsaydı kaç kg yük
taşıyabilirdi?
b) Boyu kaç m olursa ancak kendi ağırlığını
taşıyabilir?
c) Her İki boy için kaldırabileceği ağırlığı kendi
ağırlığına oranlayın. Kohezyon ve Adezyon
Bazı kumaşlar su tutarken bazı kumaşlar neden su tutmaz? 2009 da basılan yeni kağıt paraların
ıslanmadığını tark ettiniz mi? Ellerimi

10 3 10