Cevaplar

2013-01-20T21:51:23+02:00

simavi ailesi

..........................................................

1 5 1
2013-01-20T21:51:27+02:00

Hürriyet, 1868-1870 arasında Genç Osmanlılar tarafından Avrupa ülkelerinde yayınlanan haftalık, Türkçe siyasi gazete.

Türkiye'nin ilk siyasal gazetelerinden birisidir. İlk sayısı 29 Haziran 1868’de Londra'da yayınlandı. Yayın hayatına 89. sayıdan itibaren Cenevre’de devam etti. Türkiye'de yasak olan gazetenin dağıtımı, özellikle yabancılar tarafından[1] Osmanlı topraklarına gizlice sokularak gerçekleştirilmekte idi.

Osmanlı Devleti'nden kaçan ve “Genç Osmanlılar" olarak adlandırılan hükümet muhaliflerinin görüşlerini yayınlayan gazete, Kavalalılar Hanedanı’ndan Mustafa Fazıl Paşa’nın maddi desteği ile çıkarıldı. Matbaacılık için "Anesti" adında Nevşehirli bir Rum mürettip Londra'ya getirildi[1]. Gazetede çıkan yazılarda, yasama ve yürütme yetkilerinin birbirinden ayrılması fikri savunulmuş, parlamenter sistemin yararları ortaya konulmuştur. Gazetenin başlıca yazarları Ziya Paşa, Namık Kemal, Ali Suavi idi.

Başlangıçta Kayazâde Reşat Bey'in yönetiminde görülen gazetenin yazı işlerini 27 Temmuz 1868 tarihli 5. sayıdan itibaren Namık Kemal üzerine aldı.[2] Ziya Paşa ile anlaşmazlığa düşen Namık Kemal’in 63. sayıdan itibaren gazeteden ayrılması üzerine 13 Eylül 1869'dan itibaren gazeteyi Ziya Paşa yönetti.

Mustafa Fazıl Paşa, Osmanlı Devleti’nde maliye ve adliye nazırı olmak üzere sadrazam Mehmet Emin Âli Paşa ile anlaştıktan sonra gazeteden desteğini çekti. Gazetenin 78. sayısında Ali Suavi imzalı “Âli Paşa Muhakemesi” adlı makalede sadrazam Âli Paşa'nın öldürülmesi gerektiği yolundaki yazılar nedeniyle Ziya Paşa hakkında dava açıldı. İngiliz makamlarınca tutuklanan Ziya Paşa, serbest kalınca İngiltere’den kaçtı. 88. sayı, gazetenin Londra'da çıkan son sayısı oldu. Ziya Paşa, 6 Nisan 1870'de 89. sayıyı Cenevre'de yayımlandı. Yeni bir matbaa kurulamadığı için taşbasması olarak yayınlanan gazete, 100. sayıda kapandığını açıkladı.

1 5 1