Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-07T15:58:36+03:00

(p'^q)'=1 q=1

p'^q=0

p'^1=0

p'=0

p=1

(1^1)v0=1v0=1

1 5 1
2012-10-07T15:59:04+03:00

 (q'vq)v( q'vp)
     1  v q'vp = 1

0