Cevaplar

2012-10-07T16:02:46+03:00

Canlıları daha yakından inceleme fırsatı bulursak Hücre ismi verilen küçük yapılardan oluştuğunu görürüz. Canlıyı oluşturan temel yapılara Hücre denir.

0
2012-10-07T16:03:03+03:00

1. Tatlı sularda yaşayan, kamçı biçimindeki uzantısı ile devinen, mekik biçimindeki birgözeli.

Kaynak: http://oglena.nedir.com/#ixzz28cNGAOkz 

Kamçılılar (Flagellata) sınıfının öglenagiller familyasından, tatlı su birikintileri, nehir, göl ve havuzlarda yaşayan, vücudu mekik şeklinde, gözle görülemeyen bir mikroorganizma. Bütün canlılık faaliyetleri, tek hücreli vücudunda cereyan eder. Vücudu, pelikula denen esnek bir zarla çevrilidir. Ön ucunda, bir ağız ve hareketini sağlayan uzunca bir kamçı bulunur. Kamçı kesesinin dibinde, ışığa karşı duyarlı, stigma

denen kırmızı göz noktası ve yıldız şeklinde ince kanallarla çevrilmiş kontraktil koful vardır. Hayati olayları yöneten çekirdek (nükleus), vücudun arka tarafındadır. Sitoplazma içinde kloroplast tanecikleri bulunduğundan su üzerinde yeşil bir tabaka meydana getirirler. Güneş ışığı alan sıcak ve kirli sularda, uzunluğuna bölünerek çoğalırlar. Uygunsuz şartlarda kist haline dönüşürler.

Öglena, beslenme bakımından ilgi çekici bir canlıdır. Kloroplastları sayesinde, ışık karşısında bitkiler gibi fotosentez yaparak besinini kendisi yapar (ototrof beslenme). Karanlıkta ise, suda bulunan hazır organik artıklarla beslenir (heterotrof beslenme). Bu özellikleriyle, bitkiler ve hayvanlar arasında adeta bir geçit teşkil eder. Hareketini sağlayan kamçısı ve heterotrof özelliğinden, zoologlar bunu protozoa alt alemine dahil ederler. Botanikçilerse, algea (su yosunları) sınıfında incelerler. Diğer biyologlar da protistler grubuna dahil ederler.

Solunum için suda erimiş; oksijeni, hücre zarından sitoplazmaya osmoz (geçişme) ile alırlar. Solunum sonucu hasıl olan CO 2 , yine aynı şekilde vücut yüzeyinden atılır. Vücutta biriken fazla su da, kasılıp büzülen kontraktil kofulla dış ortama aktarılır. Solunum esnasında sentezlenen ATP molekülleri, enerji gerektiren olaylarda kullanılır. "Euglena viridis" tek kamçılı, "Euglena gracilis" çift kamçılıdır.Kaynak: http://oglena.nedir.com/#ixzz28cNL4asW

0