Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-21T13:23:14+02:00

Ne kadar yaşadığımız değil nasıl yaşadığımız önemlidir
Bailey

Nezaket, fikir ve ahlak kültürünün bir simgesidir
Voltaire

Nezaket, bizi zor ve şiddetten daha kolay nezakete zorunlu kılar
Shakespeare

Bir insanın karakterini anlamak istiyorsanız, onun okuduğu ya da güldüğü şeylere dikkat edin
John K Bangs

Ölçü her şeyde gereklidir, nezakette ise kaçınılmaz
C Şehabettin

Güzel ahlaklı insan… İyi huyludur, yumuşak huyludur Öfkelendiğinde öfkesini yenendir
Küçük konuların hırsına kapılmayandır
Mütevazı ve alçakgönüllü olandır
Doğruluktan ayrılmayan ve adalet sahibi olandır
Olayları büyüten değil, yatıştırıcı olandır
Kötülüğe karşı iyilikle karşılık verebilendir
İkiyüzlü değil, samimi olandır
Doğru ve isabetli düşünerek, kararlarını ona göre verendir
İnce düşünebilendir
Her olay karşısında dengeli olandır
Basitlikten, bayağılıktan tamamen sıyrılmış olandır
Bütün güzel huylar ile donanımlı olandır
Karşısındakine güven duygusu verendir
Samimi olandır
Şefkat, merhamet ve hoşgörü sahibidir
Verdiği sözde durmaya çalışandır
Sadece kendi aklına göre değil, başkalarına danışarak hareket etmeye özen gösterendir
Kendi ihtiyaçlarını değil, karşı tarafın ihtiyaçlarını ön planda tutandır
İnsani özellikleri ruhunda ve hayatının her anında üzerinde taşımasını bilendir


9 4 9
En İyi Cevap!
2013-01-21T13:27:30+02:00

Nezaket, fikir ve ahlak kültürünün bir simgesidir
Voltaire

Nezaket, bizi zor ve şiddetten daha kolay nezakete zorunlu kılar
Shakespeare

Bir insanın karakterini an

Görgü Kuralları

II. İNSAN İLİŞKİLERİNİ DÜZENLEYEN KURALLAR:
a) Toplumda Dikkat Edilmesi Gereken Genel Kurallar: 
Bir toplumun oluşmasında ve gelişmesinde, o toplumu meydana getiren insanlar arasında uygulanan Görgü kurallarının önemli bir yeri vardır.
Genel görgü kurallarına uyma zorunluluğu yoktur. Yani hukuken suç sayılmaz. Ancak, toplum genel görgü kurallarına uymayanlara cahil, bencil , kaba, saygısız ve saire sıfatlarla tanımlar ve kınar.
Toplum hayatının düzenlenmesinde et kili olan genel görgü kurallarına uyan kişileri; terbiyeli, saygılı, nazik ve saire şeklinde nitelemek mümkündür.
Bu kurallar toplumdaki uygarlık düzeyinin de göstergesi olabilir. İnsanın bencil, kaba düşüncelerden sıyrılarak, başkalarına karşı davranışlarını bir düzene koyması , onun duyarlı ve nazik olmasını sağlar. Bu da insanların birbirleriyle olan ilişkilerini sağlıklı ve tutarlı olmasına neden olur.
Görgü kurallarını öğrenmenin bir okulu yoktur. Görgü kuralları, bir toplumun ayrı ayrı bölgelerinde farklı olduğu gibi değişik uluslarda da farklılıklar gösterir.
İnsanlar, toplum içinde bir arada yaşamak zorunda olduğuna göre, davranışlarında da göz önünde bulundurmaları gereken kurallar vardır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz.
–Hoşgörülü ve iyimser olmak; 
–Olgun bir kişiliğe sahip olmak için çaba göstermek;
–Eleştiriyi yerinde ve zamanında yapmak;
–Giyime önem vermek, Giysinin mevki yer ve zamana uygun olmasına özen göstermek;
–Başkalarını rahatsız edici davranışlardan sakınmak;
–Verilen sözü tutmak;
–Ziyaretin kısa ve zamanlı olmasına özen göstermek;
–Oturuş ve kalkışlarda hareketlere özen göstermek;
–Gerektiğinde özür dilemesini bilmek;
–Özel konuşma yapanların yanına gitmemek;
–Uygun olmayan el ve sözlü şakalardan kaçınmak; gibi.

lamak istiyorsanız, onun okuduğu ya da güldüğü şeylere dikkat edin

8 3 8