Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-21T14:53:15+02:00

 

 

 

-iş: özleyiş, duyuş, bakış…
-(i)m: uçurum, geçim, ölçüm…
-i: yazı, sayı, doğu …
-k: yanık, açık, tarak …
-gi: sevgi, uy{u)ku, örgü…
-ek: erek, bıçak, korkak…
-gin: kırgın, yetişkin, solgun…
-{i)n: ekin, yığtn, akm …
-gen: unutkan, çahşkan, sıkılgan…
-geç: yüzgeç, süzgeç, utangaç …
-ti: bulantı, çalkantı, yaşantı …
-inti: esinti, sıkıntı, üzüntü…
-(i)t: yakıt, geçit, umut…
-enek: gelenek, olanak, tutanak…
2 3 2
2013-01-21T14:54:15+02:00

hal ekleri              kumanda - yı                              isimden isim yapan ekler

yapım eki         baş - ar                                   isimden fiil yapan ekler

hal ekleri      kaz - ı                                         fiilden fiil yapan ekler

gı                  sil - gi                                         fillden      isim yapan ekler

 

 

0