Sanatın Dalları

Aşağdakileri cevaplayınız.

1-Mimari sanatının tanımı?

2-Resim sanatının tanımı?

3-Heykel sanatının tanımı?

4-Edebiyat sanatının tanımı?

5-Müzik sanatının tanımı?

6-Tiyatro sanatının tanımı?

7-Sinama sanatının tanımı?

10 puan

1

Cevaplar

2013-01-21T16:55:42+02:00

Mimarlık veya mimari, binaları ve diğer fiziki yapıları(okul, gökdelen...vb.) tasarlama ve kurma sanatı ve bilimidir. İnsanların yaşamasını kolaylaştırmak ve barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli mekânları, işlevsel gereksinmeleri ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırarak estetik yaratıcılıkla inşa etme sanatı; başka bir tanımlamayla, yapıları ve fiziksel çevreyi uygun ölçülerde tasarlama ve inşa etme sanat ve bilimidir. İnsan barınmak için yaşamak ve doğa şartlarından korunmak için bir mekân ihtiyacı duyar ve bu mekânı kendine özgü kültürel, fonksiyonel, teknik ve farklı zevklerde yaratır. ben mimarlıgı verdim k.b 

1 3 1