Cevaplar

2013-01-21T18:25:03+02:00

P, ç, t, k, f, h, s, ş harfleri ile biten bir kelimeye c, d, g harfleri ile başlayan bir ek gelirse, ekin başındaki yumuşak harfler sertleşir. Buna göre; c-ç, d-t, g-k olur.
Örnek 

Kebap-cı...kebapçı, Yavaş-ca...yavaşça, Ayak-cak...ayakçak, ayak-da...ayakta, yurt-dan...yurttan, ses-deş...sesteş, yap-dı...yaptı, aç-dır...açtır, at-gı...atkı, seç-gin...seçkin, çalış-gan...çalışkan, kıs-gaç...kıskaç... kitap-da kitapta...
2 5 2
2013-01-21T18:25:19+02:00

benzeşme diğer adıyla sertleşmedir bcd gibi ünllerin p ç t ky ünsüzlerine dönmesidir mesela kitapcı benzeşerek kitapçı olur

1 3 1