Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-21T19:18:04+02:00

Doctor: What’s troubling you?
- Şikayetiniz nedir?

Patient: I’ve caught a cold. I have a sore throat and a bad cough.
- Üşüttüm. Boğaz ağrım ve kötü bir öksürük var.

D: Put this thermometer under your tongue. I want to see if you have a fever. Let me see. Yes, you have a temperature. When did you first feel ill?
- Dilinizin altına bu termometreyi koyun. Ateşiniz varsa görmek istiyorum. Bakayım. Evet, ateşiniz var. Ilk ne zaman kendinizi kötü hissettiniz?

P: A couple of days ago.
- Bir kaç gün önce.

D: Let me examine you. Take a deep breath. Now I want to test your blood pressure(testing blood pressure). Your blood pressure is slightly above normal, but nothing to worry about. Any other trouble?
- Sizi muayene edeyim. Derin bir nefes alın. Şimdi tansiyonunuza bakmak istiyorum. (tansiyon ölçülüyor). Tansiyonunuzu biraz normalin üzerinde, ama endişelenecek bir durum yoktur. Başka bir sorun?

P: Doctor, I haven’t been sleeping well.
- Doktor, ben iyi uyuyamıyorum.

D: I’ll give you some sleeping pills. Take the tablets as prescribed-you take only one at bedtime. You must stay in bed for several days until your temperature has gone down. Here’s a prescription for your flu. Come in again to see me in ten days.
- Size uyku hapları yazacağım. Reçetedeki ilaçları yatmadan önce bir tablet olarak alın. Ateşiniz inene kadar birkaç gün yatakta kalmanız gerekir. İşte grip için reçete. On gün sonra beni görmek için tekrar gelin.

P: Okay. Thank you, doctor.
- Tamam. Teşekkürler, doktor.

2 4 2