Cevaplar

2013-01-21T19:25:14+02:00

yon değiştiriciler , çözünür olmayan katı maddenin yüzeyindeki anyon veya katyonun, çözeltideki benzer yüklü iyon ile yer değiştirmesi ilkesine dayanır.

Bu sentetik reçineler yapı olarak iki kısımdan oluşur. Bunlardan birincisi üç boyutlu hidrokarbon ağı (polimer), diğer kısmı ise hidrokarbona kimyasal bağlarla bağlanmış asidik ya da bazik, iyonlaşabilen gruplardan oluşturur. Bu hidrokarbon ağ genel olarak laboratuvarda kullanılan çözücülerde çözünmezler. Polimerizasyon sonucunda. Fakat matrixe bağlı iyonlaşabilen ya da tepkimeye girebilen aktif iyonlara sahiptir.

 

1 5 1
En İyi Cevap!
2013-01-21T19:25:18+02:00

iki maddenin tepkime sonucu kendi özelliklerini kaybedip yeni bir madde olmasına kimyasal tepkime denir.

Su arıtmasudaki yabancı maddelerin çeşitli yöntemlerle sudan uzaklaştırılmasına su arıtma denir. Su arıtmasını kullanılan yöntemler göz önüne alınarak temelde iki başlığa bölebiliriz: Tuzun ayrıştırılması ve diğer maddelerin ayrıştırılması.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1 5 1