Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-21T19:34:52+02:00

parlayacak(3)
yardımcı
ünsüz(y)
milletimindir(4)
ünsüz
yumuşamasına
aykırılık
milletimindir(4)
yardımcı
vokal(i/i)
olayım(5)
yardımcı
ünsüz(y)
sana(7)
ünlü değişmesi
(e-a)
dökülen(7)
ünsüz
yumuşamasına
aykırılık
dökülen(7)
yardımcı vokal(i)
hakkıdır(8)
Ünsüz
türemesi(k)
hakka(8)
Ünsüz
türemesi(k)
tapan(8)
ünsüz
yumuşamasına
aykırılık
bana(9)
ünlü değişmesi
(e-a)
gibiyim(11)
yardımcı
ünsüz(y)
gibiyim(11)
yardımcı vokal(i)
bendimi(11)
ünsüz
yumuşaması(t-d)
bendimi(11)
yardımcı
vokal(i)
yırtarım(12)
ünsüz
yumuşamasına
aykırılık
yırtarım(12)
yardımcı vokal(i)
garbın(13)
ünsüz
yumuşaması(p-b)
afakını(13)
ünsüz
yumuşamasına
aykırılık
afakını(13)
yardımcı
ünsüz(n)
gö süm(14)
ünlü düşmesi(ü)
gö süm(14)
yardımcı
vokal(ü)
serhaddim(14)
ünsüz
yumuşaması
serhaddim(14)
Ünsüz türemesi
serhaddim(14)
yardımcı
vokal(i)
nasıl(15)
ünlü birleşmesi
böyle(15)
ünlü birleşmesi
dedi in(16)
ünsüz
yumuşaması(k-ğ)
yurduma(17)
ünsüz
yumuşaması(t-d)
yurduma(17)
yardımcı
vokal(u)
sana(19)
ünlü değişmesi
(e-a)
vadetti i(19)
ünlü düşmesi
vadetti i(19)
ünsüz
benzeşmesi(d-t)
vadetti i(19)
ünsüz
yumuşaması(k-ğ)
hakkın(20)
Ünsüz
türemesi(k)
bastığın(21)
ünsüz
benzeşmesi(d-t)
bastığın(21)
ünsüz
yumuşaması(k-ğ)
diyerek(21)
ünlü daralması
(e-i)
diyerek(21)
yardımcı
ünsüz(y)
oğlusun(23)
ünlü düşmesi(u)
uğruna(25)
ünlü düşmesi(u)
uğruna(25)
yardımcı
ünsüz(n)
toprağı(26)
ünsüz
yumuşaması(k-ğ)
gö süne(30)
ünlü düşmesi(ü)
gö süne(30)
yardımcı
ünsüz(n)
yurdumun(32)
ünsüz
yumuşaması
(t-d)
yurdumun(32)
yardımcı
vokal(u)
üstünde(32)
ünsüz
yumuşamasına
aykırılık
üstünde(32)
yardımcı
ünsüz(n)
taşım(33)
yardımcı
vokal(ı)
yaşım(34)
yardımcı
vokal(ı)
naşım(35)
yardımcı vokal(ı)
yükselerek(36)
ünsüz düşmesi(k)
başım(36)
yardımcı vokal(ı)
dökülen(38)
ünsüz
yumuşamasına
aykırılık
dökülen(38)
yardımcı
vokal(ü)
kanlarımın(38)
yardımcı vokal(ı)
sana(39)
ünlü değişmesi
(e-a)
ırkıma(39)ünsüz
yumuşamasına
aykırılık
ırkıma(39)
yardımcı
vokal(ı)
hakkıdır(40)
Ünsüz
türemesi(k)
bayrağımın(40)
ünsüz
yumuşaması(k-ğ)
bayrağımın(40)
yardımcı vokal(ı)
hürriyet(40)
Ünsüz
türemesi(r)
hakkıdır(41)
Ünsüz
türemesi(k)
hakka(41)
Ünsüz
tapan(41)
ünsüz
milletimin (41)
ünsüz
milletimin (41)
yardımcı vokal(i)

0